Тимчик Григорій Семенович

  • Посада: професор кафедри ВП, декан факультету
  • Науковий ступінь:  доктор технічних наук
  • Вчене звання:  професор
  • Контакти: deanpb@kpi.ua, 0(44) 204-96-17
  • Персональна сторінка викладача

Перелік основних наукових праць:

Моделі оцінювання біохімічних параметрів нижніх кінцівок у дітей

Автори: Цапенко, В. В.; Терещенко, М. Ф.; Тимчик, Г. С.
KPI Science News
Год издания: 2019
Номер: 123 (1)
С. 67–75

Two parameter active measuring probe for objects setting detection on CNC machines workspace

Автори: Tymchyk G.S., Skytsiouk V.I., Klotchko T.R., Zyska T., Rakhmetullina S.
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018
Рік видання: 2018
Номер: 10808
doi: 10.1117/12.2501617
С. 108086A

Distortion of geometric elements in the transition from the imaginary to the real coordinate system of technological equipment

Автори: Tymchyk G.S., Skytsiouk V.I., Klotchko T.R., Ławicki T., Demsova N.
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018
Рік видання: 2018
Номер: 10808
doi: 10.1117/12.2501624
С. 108085C

Automated generation of the design solution of the assembly in instrument engineering

Автори: Tymchik G.S., Stelmakh N.V., Vasyura A.S., Wójcik W., Muslimov K.
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018
Рік видання: 2018
Номер: 10808
doi: 10.1117/12.2501560
С. 1080828

The output signal of a digital optoelectronic processor

Автори: Kolobrodov V.G., Tymchyk G.S., Kolobrodov M.S., Vasyura A.S., Komada P., Azeshova Z.
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018
Рік видання: 2018
Номер: 10808
doi: 10.1117/12.2501595
С. 108080W

Quality control system of well-bonded coupling fitting onto high pressure gas-main pipelines

Автори: Tymchik G.S., Podolian O.O., Pavlovych A.V., Lysenko I.I., Komada P., Kozbakova A.
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018
Рік видання: 2018
Номер: 10808
doi: 10.1117/12.2501594
С. 108085A

Physical and mathematical model of the digital coherent optical spectrum analyzer

Автори: Kolobrodov V.G., Tymchyk G.S., Mykytenko V.I., Kolobrodov M.S.
Optica Applicata
Рік видання: 2017
Номер: 42(2)
С. 273–282

Diagnosis abnormalities of limb movement in disorders of the nervous system

Автори: Tymchik G.S., Skytsiouk V.I., Klotchko T.R., Bezsmertna H., Wójcik W., Luganskaya S., Orazbekov Z., Iskakova A.
Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering
Рік видання: 2017

Spaceborne linear array imager’s spatial resolution for arbitrary viewing angles

Автори: Kolobrodov V.G., Dobrovolska C.V., Mykytenko V.I., Tymchik G.S., Tiagur V.M., Komada P., Mussabekova A., Targeusizova A., Iskakova A.
Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering
Рік видання: 2017

Correcting the position of piezoelectric transducers during acoustic control of the stressed-strained rolled sections

Автори: Gregorii Tymchik, Marina Filippova, Mariia Demchenko
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774
Рік видання: 2016
Номер: 7
С. 27–33

Застосування акустичного методу для діагностики напруженого стану фасонних профілів

Автори: Г.С. Тимчик, М.В. Філіппова, М.О. Демченко
Наукові вісті НТУУ “КПІ”
Год издания: 2016
Номер: 5
УДК: 624.014:620.111.3
С. 99–105

Analysis Of Acoustic Diagnostics Errors Of Stress State For Shaped Profiles Of Metal Structures

Автори: Gregorii Tymchik, Marina Filippova, Mariia Demchenko
EUREKA: Physics and Engineering – scientific journal
Рік видання: 2016
Номер: 5
С. 50–57

Технология ремонта дефектных участков действующего магистрального трубопровода с помощью паяно-сварных муфт

Авторы: Г.С. Тымчик, А.А. Подолян
Наукові вісті НТУУ “КПІ”
Год издания: 2016
Номер: 2
УДК: 621.643.03
С. 94–99

Геометрична смуга пропускання оптичного спектроаналізатора

Автори: В.Г. Колобродов, Г.С. Тимчик, М.С. Колобродов
Проблематика. Когерентні оптичні спектроаналізатори (КОС) широко застосовуються в системах обробки інформації. Ефективність роботи спектроаналізатора визначається його узагальненими характеристиками, такими як робочий діапазон просторових частот, просторова смуга пропускання, просторова спектральна роздільна здатність і енергетична роздільна здатність. Однією із таких характеристик є геометрична шумова смуга пропускання GNBW (Geometrical Noise Bandwidth), яка визначає просторове спек-тральне розділення спектроаналізатора.
Наукові вісті НТУУ “КПІ”
Рік видання: 2016
Номер: 1
УДК: 681.758
С. 108–116

Просторова фотометрія біологічних середовищ

Автори: Н. В. Безугла, М. О. Безуглий, Г. С. Тимчик, В. А. Шаргородський
Журнал “Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї”
Рік видання: 2015
Том: 30; Номер: 2
УДК: 535.2:616-71
С. 40–49

Методична похибка оптичного спектроаналізатора

Автори: В.Г. Колобродов, Г.С. Тимчик, М.С. Колобродов
Проблематика. Когерентні оптичні спектроаналізатори мають широке застосування в системах обробки інформації. В основі роботи таких спектроаналізаторів лежить скалярна теорія дифракції Френеля, яка наближено описує поширення світла в параксіальній області. В роботі досліджується методична похибка оптичного спектроаналізатора, яка обумовлена наближенням Френеля.
Наукові вісті НТУУ “КПІ”
Рік видання: 2015
Номер: 5
УДК: 681.758
С. 97–102

Особливості анізотропії світлорозсіяння волокнистими біологічними тканинами

Автори: Безугла Н. В., Безуглий М. О., Тимчик Г. С.
У роботі розглянуто осьову асиметрії анізотропії світлорозсіяння на довжині хвилі 632,8 нм волокнистими біологічними структурами та її вплив на точність визначення коефіцієнтів дифузного відбиття та повного пропускання на прикладі зразків грудних м’язів курки з поперечним та повздовжнім розміщенням волокон. Результати проведених досліджень показали, що осьова анізотропія зразків з поперечним розміщенням волокон є більш симетричною в порівнянні зі зразками з повздовжнім розміщенням. Проаналізовані кількісні показники відхилення отриманих при моделюванні методом Монте-Карло оптичних коефіцієнтів від експериментально визначених у випадках врахування величини фактору анізотропії визначеної в межах однієї площини, а також усередненої по фотометричним перетинам.
Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 50
УДК: 535.2:616-71
С. 169–175

Просторова смуга пропускання оптичного спектроаналізатора

Автори: Колобродов В.Г., Тимчик Г.С., Колобродов М.С.
Розроблено фізико-математичну модель когерентного оптичного спектроаналізатора для розрахунку його просторової смуги пропускання, яка визначає просторову спектральну роздільну здатність спектроаналізатора. В основу моделі для визначення просторової смуги пропускання покладено максимальний кут відхилення про-менів дифракційною граткою, яка розташована в передній фокальній площині об’єктива. На основі математич-ної моделі перетворення когерентного оптичного випромінювання Фур’є-об’єктивом отримано рівняння для розрахунку просторової смуги пропускання як для параксіальної області, так і для довільної області спектраль-ного аналізу за умови відсутності він’єтування в оптичній системі когерентного оптичного спектроаналізатора. Отримані також рівняння для розрахунку просторової смуги пропускання об’єктива та ПЗЗ-матриці, які засто-совуються в когерентному оптичному спектроаналізаторі. Розглянуто приклад розрахунку просторової смуги пропускання заданого спектроаналізатора. Встановлено, що формат і розмір пікселя ПЗЗ-матриці обмежують величину смуги пропускання когерентного оптичного спектроаналізатора, яка визначалася за допомогою час-тоти Найквіста.
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Рік видання: 2015
Номер: 5
УДК: 681.758
С. 50–55

Проектирование многопорядковых интраокулярных линз

Авторы: Колобродов В.Г., Тымчик Г.С., Кучугура И.О.
Интраокулярные линзы (ИОЛ) используются для замены натурального хрусталика глаза. Клинически используется несколько стандартных конструкций ИОЛ. Многопорядковые дифракционные линзы (МПДЛ), которые работают в нескольких дифракционных порядках, были предложены для уменьшения хроматической аберрации. Анализ свойств МПДЛ показал перспективу их использования для разработки новых конструкций ИОЛ. Целью данной статьи являлась разработка нового метода проектирования многопорядковых интраокулярных линз с уменьшенной хроматической аберрацией. Проводилось теоретическое исследование свойств МПДЛ. Исследована зависимость дифракционной эффективности от длины волны. Проведено компьютерное моделирование МПДЛ в схематической модели человеческого глаза. Установлена способность многопорядковой дифракционной линзы фокусировать с высокой эффективностью полихроматический свет в отрезок. В каждой точке на отрезке присутствует составляющая каждого спектрального диапазона, которые в комбинации будут строить цветное изображение. Предложен метод проектирования интраокулярных линз с уменьшенным хроматизмом и бесконечной глубиной аккомодации. Смоделирована оптическая система глаза с интраокулярной линзой, которая обеспечивает резкое видение объектов, расположенных на расстоянии от 700 мм до бесконечности.
Приборы и методы измерений : научно-технический журнал. (Республика Беларусь)
Год издания: 2015
Том 6, номер 2
УДК: 535.42
С. 204–210

Дослідження показників, які впливають на якість зображення при ультразвуковій діагностиці біологічних тканин

Автори: Клименко С. О., Єкімов І. Д., Терещенко М. Ф., Тимчик Г. С.
Встановлено параметри, які значно впливають на якість ехозображення внутрішніх органів, а також досліджується ультразвуковий метод візуалізації за допомогою параметра петлі гістерезису (НР), яка характеризує місцевий в’язкопружний гістерезис біологічних тканин (БТ). Виявилося, що для параметра НР розпізнавання дегенерації тканини і її компонентів достатньо змін чутливості сканера. Зображення НР досліджується в якості способу для оцінки деформації зображень різноманітної інформації про БТ в В-режимі, враховуються зміни температури та вікові зміни БТ, для більш об’єктивного опису математичної моделі взаємодії ультразвуку з БТ. Швидкість проникнення молекул через мембрани істотно залежить від температури. Таку залежність розглядають як наслідок необхідності подолання молекулою деякого потенційного бар’єру. У нашому випадку, температура є функцією від частоти та інтенсивності ультразвуку, тому проведені дослідження впливу температури на параметри якості зображення.
Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 49
УДК: 615.837.3
С. 180–185

Дослідження впливу лазерного випромінювання на температурні процеси у біологічних тканинах

Автори: Тимчик Г.С., Терещенко М.Ф., Ляшенко О.Г., Гнатейко О.С.
В більшості країн світу спостерігається інтенсивне впровадження лазерного випромі- нювання в біологічних дослідженнях та у практичній медицині. Вплив низькоінтенсивних лазерів призводить до швидкого затухання гострих запалювальних явищ, стимулює репаративні (відновлювальні) процеси та оптимізує мікроциркуляцію тканин. Доведено, що низькоінтенсивне лазерне випромінювання (НІЛВ) має виражену терапевтичну дію. Досліджено зміни температури шкіри людини в залежності від типу шкіри та оптичних і теплофізичних параметрів шкіри до та після впливу НІЛВ. Приведено результати математичного моделювання впливу НІЛВ та отримано фактичні дані впливу НІЛВ на епідерміс людини вікової групи 20-25 років, з різними відтінками шкіри, що отримані за допомогою інфрачервоної термографії. Встановлено залежності зміни температури шкіри двох типів від часу впливу НІЛВ та від температури оточуючого середовища.
Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 49
УДК: 615.831.7
С. 153–158

Алгоритм обработки данных системы контроля монтажа клеесварной муфты на магистральный трубопровод

Авторы: Тымчик Г.С., Подолян А.А.
Предложен алгоритм расчета оптимального давления запрессовки самотвердеющего вещества в подмуфтовое пространство клеесварной муфты, учитывающий геометрические и прочностные параметры усиливаемого трубопровода, муфты и самотвердеющего вещества, а также технологические параметры формирования подмуфтового слоя. Создание оптимального давления при формировании подмуфтового слоя позволяет обеспечить максимальную эффективность муфтового усиления трубопровода.
Приборы и методы измерений. – Минск: Изд-во БНТУ
Год: 2014
Номер: 1
УДК: 621.643.03:620.179.18
С. 63–67., Ил. 7. Библиогр.: 10 назв.

Визначення інформативних показників функціонального стану людини при лазеротерапії

Авторы: Тимчик Г. С., Осадчий О. В., Чупіка Б. С.
Лазеротерапія займає особливе місце серед немедикаментозних методів лікування. Важливою характеристикою при такому впливі є оцінка фізіологічного стану людини. В статті наведено основні показники, а саме ступінь кровонаповнення забезпечуючих органи і тканини мікросудини. Метою роботи є підвищення ефективності визначення рівня лазерної чутливості, шляхом аналізу структурних та спектральних характеристик фотоплетизмограми. В результаті досліджень було запропоновано алгоритм проведення процедури, створено математичну модель дослідження, що дозволяє адекватно аналізувати фотоплетизмографічні показники будь якого характеру.
Ключові слова: лазеротерапія, фотоплетизмограма, фізіологічний стан, пульсова хвиля, кардіоцикл.
Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Приладобудування.
Год: 2014
Номер: 48
УДК: 612.16
С. 175–182.

Анализ электромагнитно-акустического преобразователя с угловым вводом возбуждения ультразвуковой волны

Авторы: Тымчик Г.С., Подолян А.А.
В статье рассмотрен анализ электромагнитно-акустического (ЭМА) преобразователя с управляемой угловым вводом акустической волн, исходя из параметров, влияющих на формирования акустической волны. Исследована возможность углового ввода ультразвуковой волны с помощью системы параллельно расположенных нитей-излучателей. Установлена зависимость угла ввода ультразвуковой волны от параметров среды контроля, расстояния между нитями-излучателями, сдвига фаз между гармоническими токовыми сигналами, подаваемыми на соседние излучатели, и частоты гармонического сигнала. С помощью математического моделирования исследовано влияние расстояния от нитей-излучателей до по- верхности объекта контроля. Показано резкое снижение акустического давления, при увеличении расстояния от нитей-излучателей до поверхности объекта контроля. Показано, что изменение угла, между ЭМА преобразователем и поверхностью объекта контроля, приводит к значительному ухудшению возбуждения акустической волны на поверхности объекта контроля.
Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Приладобудування.
Год: 2014
Номер: 47
УДК: 620.179.16
С. 85–94.

Біокерована система магнітофонотерапії на основі оцінки фізіологічних показників людини

Автори: Тимчик Г.С., Терещенко М.Ф., Рудик В.Ю.
На сучасному етапі розвитку медичного приладобудування актуального значення набуває розробка апаратів магнітотерапії зі зворотним зв’язком, які автоматично коректують параметри лікувального впливу відповідно до фізіологічних параметрів пацієнтів під час сеансу магнітотерапії. У роботі досліджується вплив магнітного поля на зміну фізіологічних показників людини для розробки системи магнітофонотерапії з алгоритмом контролю параметрів впливу магнітного поля та ультразвуку на біологічну тканину. Проаналізовано сучасні клінічні дослідження зміни фізіологічних показників людини при магнітотерапії. Проведено експериментальне дослідження зміни пульсу, насичення гемоглобіну киснем (сатурації), артеріального тиску, температури до, під час та по закінченні сеансу магнітотерапії верхніх кінцівок. Розглянуто адаптивні можливості формування адекватних впливів системи магнітофонотерапії на основі аналізу контрольованих фізіологічних показників пацієнта та регулювання параметрів магнітного поля. Запропоновано принципи побудови автоматизованого багатофункціонального апарата магнітофонотерапії з алгоритмом контролю впливу магнітного поля та ультразвуку на біологічну тканину.
Наукові вісті НТУУ “КПІ”
Рік видання: 2014
Номер: 1
УДК: 615.47
С. 85–92., Іл. 4. Табл. 1. Бібліогр.: 21 назва

Граничні характеристики когерентного оптичного спектроаналізатора

Автори: Тимчик Г.С., Нгуєн К.А., Колобродов М.С.
Розглянуто вплив розмірів і параметрів компонентів системи когерентного оптичного спектроаналізатора на ефективність його роботи. Одними із критеріїв оцінки якості роботи спектроаналізаторів є роздільна здатність та просторова смуга пропускання. Відповідно, в роботі досліджується залежність граничних характеристик від зміни параметрів компонентів системи когерентного спектроаналізатора. Роз¬глянуто вплив аберацій Фур’є-об’єктива і геометричних розмірів ПЗЗ-матриці на спектральну роздільну здатність та смугу пропускання в схемі когерентного спектроаналізатора, коли вхідний транспарант розміщений у передній фокальній площині Фур’є-об’єктива. Як вхідний транспарант був вибраний круглий отвір. Отримано вирази, що показують залежність граничних характеристик від розмірів компонентів системи при використанні матричного приймача випромінювання великого формату. В наведеному прикладі показано, що більші розміри матриці дають змогу отримати вищу роздільну здатність та більшу смугу пропускання приладу.
Наукові вісті НТУУ “КПІ”
Рік видання: 2014
Номер: 5
УДК: 681.758
С. 119–123., Іл. 2. Бібліогр.: 5 назв.

Технологія ультразвукового контролю заповнення підмуфтового простору клеєзварної муфти трубопроводів

Автори: Тимчик Г.С., Подолян О.О.
Запропоновано спосіб контролю заповнення підмуфтого простору клеєзварної муфти за допомогою ультразвукових методів неруйнівного контролю. Проведено аналіз використання ультразвукового методу неруйнівного контролю заповнення підмуфтового простору самотвердіючою речовиною як з компаундними заповненням підмуфтового простору, так і з заповненням розплавленим металом. З урахуванням високої температури ремонтної конструкції під час виконання робіт при використанні розплавленого металу, яка визначається температурою його плавлення, застосування розповсюджених п’єзоелектричних перетворювачів малоефективне. Тому як випромінювач і приймач ультразвукових коливань у цьому випадку пропонується застосовувати електромагнітний (ЕМА) перетворювач. Результати теоретичних та експериментальних досліджень контролю заповнення підмуфтового простору клеєзварних муфт розплавленим металом підтвердили ефективність використання ЕМА-методу для контролю формування підмуфтового простору. Запропонований спосіб контролю дає змогу досягти максимальної ефективності при використанні для заповнення підмуфтового простору розплавленого металу.
Наукові вісті НТУУ “КПІ”
Рік видання: 2014
Номер: 2
УДК: 621.643.03:620.179.18
С. 103–109., Іл. 7. Бібліогр.: 10 назв.

Акселерометрический метод мониторинга нейромышечной блокады

Авторы: Тымчик Г.С., Скрупский Ф.В., Стельмах Н.В.
Рассмотрен вопрос мониторинга нейромышечной блокады. Исследуемым методом выбран акселерометрический как наиболее перспективный. Основным требованием для исследования нейромышечной блокады акселерометрическим методом является достаточная подвижность сокращающейся мышцы. Метод невозможно использовать для оценки действия малых доз миорелаксантов. Определены требования для применяемого МЭМС акселерометра. Рассмотрены принципы оценки полученных данных акселерометра. Показаны недостатки метода на примере сокращения мышцы с разными уровнями нейромышечной блокады. Рассмотрены основные причины возникновения нежелательных «шумов». Для их уменьшения была разработана система снятия импульса ускорения мышечного сокращения с дополнительным акселерометром, для сбора «опорных» данных. Представлены результаты полученных данных этой системы
Вестник КрНУ им. Михаила Остроградского
Рік видання: 2014
Номер: 3
УДК: 57.087
С. 99–103.

Формирование импульсов специальной формы для электромагнитных акустических преобразователей

Авторы: Тымчик Г.С., Подолян А.А.
Для питания электромагнитных акустических преобразователей используются специализированные формирователи импульсов зондирования, отличающиеся сложностью. Цель статьи – рассмотрение способа цифро-аналогового формирования колоколообразных импульсов зондирования с заданными характеристиками с использованием простых и доступных средств схемотехнического построения. Способ основан на симметричности элементов колоколообразного сигнала в пределах периода относительно осей абсцисс и ординат. С помощью реверсивного счётчика и цифроаналогового преобразователя формируется сигнал первой четверти периода, полный зондирующий импульс строится путём отражения полученного сигнала относительно осей абсцисс и ординат с помощью средств схемотехники. Предложена функциональная схема формирователя, реализующего рассмотренный способ и описан пример его практического использования. Новизна способа подтверждена патентами на изобретения Украины и России.
Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Приладобудування.
Год: 2013
Номер: 45
УДК: 621.373.52
С. 64–69.

Экспериментальные исследования эффективности усиления участка трубопровода высокого давления муфтой с внутренним наполнением

Авторы: Г.С. Тымчик, А.А. Подолян, С.В. Пудрий
Увеличение прочности дефектных труб с помощью муфт с наполнением является основным методом ремон­та действующих магистральных газопроводов Украины. Наибольшее распространение получили специализирован­ные муфты на тонких подкладных кольцах, данные по экс­периментальному исследованию которых отсутствуют в научной литературе. Проведен анализ данных тензомет- рических и манометрических измерений, полученных при ис­пытаниях муфты, установленной на испытательный стенд. Экспериментально подтверждена возможность по­вышения прочности участка действующего трубопровода путем установки ремонтных муфт предложенной конст­рукции. Показана хорошая сходимость экспериментально полученных данных с результатами теоретических расче­тов. Определены оптимальные технологические парамет­ры формирования подмуфтового слоя, практически отра­ботана методика контроля качества монтажа муфты.
Журнал «Сборка в машиностроении, приборостроении»
Год: 2013
Номер: 4
УДК: 621.643.03:620.179.18
С. 35–39.

Аналіз реограм за методом фазової площини

Автори: Тимчик Г.С., Манойлов В.П., Мосійчук В.С., Мужицька Н.В., Нікітчук Т.М.
У статті проведено результати об робки реографічних сигналів методом фазової площини. Обґрунтовано вибір виду фільтрації та коефіцієнтів дискретного вейвлет-розкладу реографічного сигналу на основі розрахунку коефіцієнту Хьорста. Доведено діагностична цінність аналізу реограм за фазовими портретами, рекомендовано діагностичні критерії. Результати роботи приведені на основі експериментальних клінічних досліджень
Вісник Національного технічного університету України «КПІ»: Радіотехніка. Радіоапаратобудування
Рік видання: 2013
Номер: 52
УДК: 615.47
С. 111–119.

Алгоритм автоматизованого оцінювання впливу ультразвуку на біологічну тканину

Автори: Тимчик Г.С., Терещенко М.Ф., Рудик В.Ю., Кирилова А.В.
Стаття присвячена вдосконаленню методів контролю біологічного об’єкта під час фізіотерапевтичної процедури з використанням біологічного зворотного зв’язку. Запропоновано алгоритм автоматизованого оцінювання впливу ультразвуку на біологічну тканину (БТ). Як параметри зворотного зв’язку запропоновано використовувати зміну температури поверхні шкіри під час опромінення ультразвуком та зміну сатурації. Спільне використання показників температури та сатурації БТ дає можливість оцінити реакцію організму на вплив ультразвуку, запобігти пошкодженню тканин та отримати дані про адаптацію тканин. На основі запропонованого алгоритму проведено аналіз впливу ультразвуку на БТ. Запропонована реалізація дає змогу підвищити ефективність лікування та забезпечити ефект ультразвукової терапії через дію на органи і тканини сигналом, що коригується і контролюється в реальному часі згідно зі встановленою дозою акустичного випромінювання під час процедури та забезпечення контролю гарантованого акустичного контакту між БТ та випроміню-вачем, а також вимірювання температури БТ.
Наукові вісті НТУУ “КПІ”
Рік видання: 2013
Номер: 5
УДК: 615.837.3
С. 98–102., укр., Іл. 2. Табл. 2. Бібліогр.: 23 назви.

Современные методы мониторинга нейромышечной блокады

Авторы: Тымчик Г.С., Скрупский Ф.В., Стельмах Н.В.
Рассмотрен вопрос мониторинга нейромышечной блокады (НМБ), который позволяет оценить состояние миорелаксации организма пациента во время анестезии с целью обеспечения своевременной коррекции дозы анестетиков и снижения негативных последствий наркоза. В работе рассмотрен метод инструментальной оценки нейромышечной блокады, который является интерпретацией реакции мышечной ткани на электронейростимуляцию, а также технические характеристики режимов электронейростимуляции. В результате проведенного анализа установлено, на каких стадиях наркоза какие режимы наиболее корректно использовать, а также рассмотрены методы интерпретации реакции мышечной ткани на электронейростимуляцию, и выбраны наиболее перспективные из них. В перспективе дальнейшего развития данной тематики в работе предложена структурная схема прибора мониторинга нейромышечной блокады, его основные технические характеристики, и предложена концепция развития акселерометрического метода оценки нейромышечной блокады.
Вестник КрНУ им. Михаила Остроградского
Год: 2013
Номер: 6
УДК: 57.087
С. 59-63.

Система температурного контролю в магнітотерапії

Автори: Тимчик Г.С., Терещенко М.Ф., Рудик В.Ю.
Стаття присвячена проблемі температурного контролю біологічного об’єкта при магнітотерапії. Розроблено математичну модель впливу магнітного поля на біологічний об’єкт з контролем змін температури поверхневих шарів епідермісу. Проведено експериментальні дослідження зміни температури біологічного об’єкта з магнітотерапевтичними апаратами “МИТ-11” та “ПОЛЮС-4”. Кількісна та якісна оцінка результатів теоретичних і експериментальних досліджень теплового поля показує високу збіжність результатів та ефективність розробленої математичної моделі питомого теплового ефекту дії магнітного поля на біологічну тканину. На основі проведених експериментальних і теоретичних досліджень розроблено систему температурного контролю та направленої точно дозованої дії магнітного поля на біологічну тканину, що забезпечує високу ефективність лікувального впливу магнітного поля необхідної форми на біологічну тканину за рахунок вимірювання градієнта температури при проведенні процедури магнітотерапії.
Наукові вісті НТУУ “КПІ”
Рік видання: 2013
Номер: 1
УДК: 57.085:621.317.4
С. 111–116. Іл. 6. Табл. 2. Бібліогр.: 8 назв.

Diagnostic and treatment equipment for treatment with MRT with the function of synchronization with the biorhythms of the patient’s EMR

Tymchik G.S., Filippova M.V., Demchenko M.A., Matviienko S.N. Diagnostic and treatment equipment for treatment with MRT with the function of synchronization with the biorhythms of the patient’s EMR. – XV International PhD Workshop OWD 2013, 19–22 October 2013.

Визначення узагальнених характеристик когерентних спектроаналізаторів

Автори: Тимчик Г.С., Нгуєн К.А., Колобродов В.Г.
Запропоновано методику розрахунку узагальнених характеристик когерентних спектроаналізаторів, таких як робочий просторовий спектральний діапазон, просторова спектральна й енергетична роздільні здатності. Для розроблення методів розрахунку узагальнених характеристик було розглянуто найбільш поширену схему когерентного спектроаналізатора, коли вхідний транспарант розміщений у передній фокальній площині Фур’є-об’єктива. Як вхідний транспарант було вибрано прямокутний отвір, просторовий спектр якого описується sinc-функціями. Отримано основні формули, а також алгоритм енергетичного розрахунку при частоті вхідного сигналу рівній частоті Найквіста. Наведено приклад розрахунку узагальнених характеристик. На основі аналізу отриманих формул і наведеного прикладу встановлено, що значення характеристик залежать від параметрів оптичної системи когерентного спектроаналізатора та матричного фотоприймача. Це дає змогу вибрати оптимальні розміри та параметри елементів приладу, які дають можливість покращити його властивості.
Наукові вісті НТУУ “КПІ”
Рік видання: 2012
Номер: 5
УДК: 681.758
С. 102—108. Іл. 4. Бібліогр.: 10 назв.

Система контролю якості монтажу клеєзварної муфти на магістральному газопроводі високого тиску

Автори: Тимчик Г.С., Подолян О.О.
Запропоновано структуру системи контролю якості монтажу клеєзварної муфти на магістральному газопроводі високого тиску, що містить вимірювач інформаційних параметрів, обчислювач оптимальних значень даних параметрів та аналізатор, що оцінює невідповідність вимірюваних значень оптимальним, а також дає пропозицію для подальших дій системі керування для усунення цієї невідповідності. Розглянуто вплив на ефективність посилення трубопроводу геометричних параметрів труби й муфтової конструкції, міцнісних параметрів матеріалу підмуфтового шару й технологічних параметрів формування підмуфтового шару. Показано, що контроль ефективності посилення трубопроводу має проводитись з урахуванням усадки самотвердіючої речовини в момент її твердіння, за замірами значень тиску в трубопроводі та в підмуфтовому просторі або за замірами значень кільцевих механічних напружень у стінках муфти та труби поза зоною встановлення муфти. Запропоновано систему взаємозалежних рівнянь для розрахунків у обчислювачі розглянутої системи оптимальних значень контрольованих параметрів. Запропоновано спосіб контролю, що дає змогу досягти максимальної ефективності посилення трубопроводу при використанні для заповнення підмуфтового простору розплавленого металу.
Наукові вісті НТУУ “КПІ”
Рік видання: 2012
Номер: 6
УДК: 621.643.03:620.179.18
С. 138—144. Іл. 10. Бібліогр.: 8 назв.

Зображення і виявлення волокон азбесту за допомогою диференціальної інтеренференційної контрастної мікроскопії

Автори: Тимчик Г.С., Зарубієва Ю.С., Бе Г.Н., Лі С., Чо М.О., Кім Дж.К., Кім Дж. Х.
Нами розроблено новий метод візуалізації та підрахунку концентрації волокон азбесту. В даному дослідженні ми використали принцип Диференціальної Інтерференційної Контрастної (ДІК) ікроскопії для отримання зображень волокон. Як правило, наявність азбесту визначається за допомогою оптичних або електронних методів мікроскопії.Оптичні методи мікроскопії (Фазово-контрастна Мікроскопія та Мікроскопія в Поляризованому Світлі) швидкі та недорогі, але не можуть забезпечити повне спостереження через низьку роздільну здатність. На відміну від них, електронні методи мікроскопії (Трансмісійна Електронна Мікроскопія та Скануюча Електронна Мікроскопія) забезпечують високу якість зображення, проте коштують дуже дорого, і відповідно, є малодоступними. Ми пропонуємо метод ДІК мікроскопії для виявлення волокон азбесту, оскільки він має низку переваг над вже існуючими методами.
«Перспективні технології та прилади» //м.Луцьк
Рік видання: 2012
Номер: 2
УДК: 628.51
С. 88—94.

До питання створення системи комплексної інтеграції виробництва

Автори: Тимчик Г.С., Філіппов О.В.
Розглянуто питання створення системи комплексної інтеграції виробництва, на основі її декомпозїі за рівнями управління.
«Перспективні технології та прилади» //м.Луцьк
Рік видання: 2012
Номер: 2
УДК: 536.4:621
С. 276—280.

Co-ordinate position of sensor in mass of cutting tool

Tymchik G., Diorditsa I., Murakhovskyy S., Tymchik R. Co-ordinate position of sensor in mass of cutting tool. – XIV International PhD Workshop OWD 2012, 20–23 October 2012.

The temperature method of control in a magnetotherapy

Tymchik G.S., Tereshchenko M.F., Rudyk V.U. The temperature method of control in a magnetotherapy. –XIV International PhD WorkshopOWD 2012, 20–23 October 2012.

Експрес-діагностика за пульсограмами з використанням методу фазової площини

Автори: Тимчик Г.С., Мужицька Н.В., Нікітчук Т.М.
Проведено аналіз методик експрес-діагностики, що базуються на класифікації основних типів пульсограм. Така класифікація виконується на підставі розрахунку базових гемодинамічних параметрів. Вибрана методика, у якій основу діагностичної процедури складають шість типів пульсу. У роботі запропоновано метод аналізу пульсограм у фазовій площині, що дозволяє легко співставити фазовий портрет з одним із еталонів для встановлення попереднього діагнозу.
Вісник ЖДТУ “Технічні науки”
Рік видання: 2011
Номер: 4(59)
УДК: 612.166
С. 66—70.

Control over influence of the magnetic field parameters on a biological object

Tymchik G.S., Tereshchenko M.F., Soroka S.O., Tereshchenko M.M. Control over influence of the magnetic field parameters on a biological object. – XIII International PhD Workshop OWD 2011, 22–25 October 2011.

Research of Properties of Surface of Detail

Tymchik G.S., Diorditsa I.M., Skytsyuk V.I., Vysloukh S.P., Diorditsa A.M. Research of Properties of Surface of Detail. – Innovations and Technologies News, Nr.2(11), 2011, Latvia.

The problems of designing coherent spectrum analyzers

Kolobrodov V.G., Tymchik G.S., NguyenQ.A. The problems of designing coherent spectrum analyzers.

Алгоритм поиска экстремальных значений видеосигнала ПЗС-приемников

Автори: Г.С. Тимчик, В.Н. Краснов, С.П. Сахно
Оптические и оптико-электронные приборы и системы
ИЗДАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО ИНСТИТУТА ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ И ОПТИКИ
Год издания: 1986
УДК: 621.391:681.142
С. 78–82