Маркін М.О.

Посада: доцент, заступник завідувача кафедри НАЕПС з наукової роботи

Науковий ступінь:  кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Контакти: kpi_naeps@ukr.net, 0(44) 204-95-43

Персональна сторінка викладача

NAEPS_Markin_Maksym_Oleksandrovych

 

У 2006 році закінчив з відзнакою приладобудівний факультет Національного технічного університету України “КПІ” за спеціальністю “Прилади точної механіки” та здобув кваліфікацію “Магістр з приладобудування”.

З 2006 по 2009 роки навчався в аспірантурі НТУУ “КПІ”. У березні 2011 року успішно захистив кандидатську дисертацію на тему “Біспектрільний телевізійний засіб вимірювання параметрів безтигельної зонної плавки”.

На кафедрі працює з 2007 року. Викладає дисципліни “Комп’ютерні технології”, “Інтернет технології”, “Системи автоматизованого проектування у приладобудуванні”

Наукові інтереси – телевізійна пірометрія, телевізійні інформаційно-вимірювальні системи.

Ненаукові інтереси – інформаційні технології, веб-програмування.

Сертифікат про успішне завершення курсу LearnEnglish Pathways
Сертифікат про успішне завершення курсу LearnEnglish Pathways
Сертифікат про успішне завершення курсу CS50: Основи програмування (Prometheus)
Сертифікат про успішне завершення курсу CS50: Основи програмування (Prometheus)
Сертифікат про успішне завершення курсу "Цифрові комунікації у глобальному просторі"
Сертифікат організатора конференції "Цифрові комунікації у глобальному просторі. Змішана освіта"
Сертифікат організатора конференції “Цифрові комунікації у глобальному просторі. Змішана освіта”

Маркін М.О. є:

 • лауреатом стипендії Кабінету міністрів України для молодих учених (2006 – 2009 рр.);
 • переможцем VI-го конкурсу НДР НТУУ “КПІ” на одержання фінансової підтримки на 2009/2010 навчальний рік;
 • заступником завідувача кафедри НАЕПС НТУУ “КПІ” з наукової роботи;
 • розробником та відповідальним за сайт кафедри НАЕПС;
 • розробником та відповідальним за сайт журналу “Вісник НТУУ “КПІ”. Приладобудування”;
 • переможцем конкурсу НТУУ “КПІ” в номінації «Молодий викладач-дослідник – 2009»;
 • відповідальний за міжнародне співробітництво на кафедрі (проектний менеджер ПБФ від кафедри НАЕПС).
 • разом із колегами співрозробником та співвідповідальним за сайт факультету

Автор понад 30 наукових публікацій та 3 патентів України:

Статті

 1. Маркін М.О. Мультиспектральні телевізійні прилади контролю високотемпературних технологій / М.О.Маркін, Г.М.Згуровський, В.А.Порєв, Є.О.Бєлорусов, І.В.Бойко // Восточно-европейский журн. передовых технологий. – 2006. – №4/2 (22). – С. 24-26.
 1. Маркін М.О. Вплив еквівалентної довжини хвилі на точність біспектрального телевізійного пірометра / М.О.Маркін, В.А.Порєв, О.М.Маркіна // Наукові праці ДонНТУ, Серія “Обчислювальна техніка та автоматизація”. – 2007. – Вип. 14 (129). – С. 196-200.
 1. Маркін М.О. Оцінка похибки вимірювання геометричних параметрів за допомогою телевізійних інформаційно-вимірювальних систем / М.О.Маркін, О.М.Маркіна // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія приладобудування, – 2009. – Вип. 38. – С. 102-106.
 1. Маркін М.О. Біспектральний телевізійний прилад контролю високотемпературних технологій / М.О.Маркін, В.А.Порєв // Методи та прилади контролю якості. – 2009. – №23. – С. 102-105.
 1. Маркін М.О. Похибки вимірювання температури в біспектральній пірометрії / М.О.Маркін, В.А.Порєв // Наукові праці ДонНТУ, Серія “Обчислювальна техніка та автоматизація”, – 2010. – Вип. 18 (169), – С. 199-205.
 1. Маркін М.О. Підвищення точності вимірювання лінійних параметрів температурних фрагментів зони плавки / М.О.Маркін, О.М.Маркіна, А.М.Драган // Восточно-европейский журн. передовых технологий. – 2011. – №4/9 (52). – С. 41-44.
 1. Markin M.A. Specifics of the software development for building and modeling the peer-to-peer networks with information technologies / G.V.Poryev, M.A.Markin, Yu.A.Aginsky // Nauka i studia. – 2013. – NR7 (75) 2013. – P. 78-87.
 1. Markin M.A. Television Pyrometry Improvement / M.A.Markin // Nauka i studia. – 2013. – NR7 (75) 2013. – P. 88-93.

Патенти

 1. Пат. 20455 України, МПК (2006) H04N 7/00. Біспектральний телевізійний пірометр / Маркін М.О., Порєв В.А., Янушкевич О.В.; заявник НТУУ “КПІ”. – № u200609021, подано 14.08.2006; опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1/2007. 4 с.: іл.
 1. Пат. 38910 України, МПК (2006) H04N 7/00. Мультиспектральний телевізійний пірометр / Маркін М.О., Порєв В.А., Маркіна О.М.; заявник НТУУ “КПІ”. – № u200810067, подано 04.08.2008; опубл. 26.01.2009, Бюл. № 2/2009. -4 с.: іл.
 1. Пат. 44655 України, МПК (2006) H04N 7/00. Мультиспектральний телевізійний пірометр на основі тришарової матриці / Маркін М.О., Порєв В.А., Маркіна О.М.; заявник НТУУ “КПІ”. – № u200904336, подано 30.04.2009; опубл. 12.10.2009, Бюл. № 19/2009. – 4 с.: іл.

Підручники

 1. Технологии приборостроения : учебник / В.М. Шарапов, Г.С. Тымчик, К.В. Базило, Т.Ю. Кисиль, Л.Г. Куницкая, М.А. Маркин, Ж.В. Сотула, В.В. Туз, Р.Г. Тымчик, С.А. Филимонов ; под. ред. В.М. Шарапова. – Черкассы : Брама-Украина, 2009. – 320 с.

Стандарти

 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Напрям підготовки 6.051003 “Приладобудування”. Нормативна частина [Текст] / Міністерство освіти і науки України. Розроб. Г.С. Тимчик [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.2013. – К. : Міністерство освіти і науки України,– 42 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України).
 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста. Спеціальність 7.05100304 “Прилади і системи екологічного моніторингу”. Нормативна частина [Текст] / Міністерство освіти і науки України. Розроб. М.О.Маркін [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.– К. : Міністерство освіти і науки України, 2013.  – 36 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України).
 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра. Спеціальність 8.05100304 “Прилади і системи екологічного моніторингу”. Нормативна частина [Текст] / Міністерство освіти і науки України. Розроб. М.О.Маркін [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.2013. – К. : Міністерство освіти і науки України,– 36 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України).
 1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра. Напрям підготовки 6.051003 “Приладобудування”. Нормативна частина [Текст] / Міністерство освіти і науки України. Розроб. Г.С. Тимчик [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.2013. – К. : Міністерство освіти і науки України,– 39 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України).
 1. Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста. Спеціальність 7.05100304 “Прилади і системи екологічного моніторингу”. Нормативна частина [Текст] / Міністерство освіти і науки України. Розроб. М.О.Маркін [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.2013. – К. : Міністерство освіти і науки України,– 36 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України).
 1. Освітньо-професійна програма підготовки магістра. Спеціальність 8.05100304 “Прилади і системи екологічного моніторингу”. Нормативна частина [Текст] / Міністерство освіти і науки України. Розроб. М.О.Маркін [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.2013. – К. : Міністерство освіти і науки України,– 45 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України).
 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Напрям підготовки 6.051003 “Приладобудування”. Варіативна частина [Текст] / НТУУ “КПІ”. Розроб. М.О.Маркін [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.2013. – К. : НТУУ “КПІ”,– 44 с. – (Стандарт вищої освіти вищого навчального закладу).
 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста. Спеціальність 7.05100304 “Прилади і системи екологічного моніторингу”. Варіативна частина [Текст] / НТУУ “КПІ”. Розроб. М.О.Маркін [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.2013. – К. : НТУУ “КПІ”,– 36 с. – (Стандарт вищої освіти вищого навчального закладу).
 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра. Спеціальність 8.05100304 “Прилади і системи екологічного моніторингу”. Варіативна частина [Текст] / НТУУ “КПІ”. Розроб. М.О.Маркін [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.2013. – К. : НТУУ “КПІ”,– 36 с. – (Стандарт вищої освіти вищого навчального закладу).
 1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра. Напрям підготовки 6.051003 “Приладобудування”. Варіативна частина [Текст] / НТУУ “КПІ”. Розроб. М.О.Маркін [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.2013. – К. : НТУУ “КПІ”,– 38 с. – (Стандарт вищої освіти вищого навчального закладу).
 1. Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста. Спеціальність 7.05100304 “Прилади і системи екологічного моніторингу”. Варіативна частина [Текст] / НТУУ “КПІ”. Розроб. М.О.Маркін [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.2013. – К. : НТУУ “КПІ”,– 35 с. – (Стандарт вищої освіти вищого навчального закладу).
 1. Освітньо-професійна програма підготовки магістра. Спеціальність 8.05100304 “Прилади і системи екологічного моніторингу”. Варіативна частина [Текст] / НТУУ “КПІ”. Розроб. М.О.Маркін [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 30.05.2013. – К. : НТУУ “КПІ”,– 40 с. – (Стандарт вищої освіти вищого навчального закладу).

Методичні вказівки

 1. Маркін М.О. Телевізійні наукові та технологічні прилади і системи : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. спец. 7.090902 “Наукові, аналітичні та екологічні прилади та системи” / В.А.Порєв, С.Х.Кушнір, М.О.Маркін та ін. – К. : НТУУ “КПІ”, 2008. – 44 с.
 1. Маркін М.О. Теоретичні основи інформаційно-вимірювальної техніки : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. напряму підготов. 6.051003 “Прилади” / В. А. Порєв, С. Х. Кушнір, М. О. Маркін та ін. – К. : НТУУ “КПІ”, 2010. – 32 с.
 1. Виробнича, переддипломна та науково-дослідна практика [Текст] : метод. вказівки до проведення практики для студ. всіх форм навч. напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування”, спец. 7.05100304, 8.05100304 “Прилади і системи екологічного моніторингу” / Уклад. М.О.Маркін, О.М.Маркіна – К. : НТУУ “КПІ”, 2013. – 76 с.

Тези доповідей на конференціях

 1. Маркін М.О. Пристрій для точного вимірювання кутів / М.О.Маркін, О.М.Безвесільна // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи: IV науково-техн. конф., 26 – 27 квітня 2005 р. – К. : НТУУ “КПІ”, 2005. – С. 132-134.
 1. Маркін М.О. Метод калібрування кутовимірювального пристрою / М.О.Маркін, О.М.Безвесільна, Ю.В.Киричук, С.В.Кур’ята // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи: V науково-техн. конф., 25 – 26 квітня 2006 р. – К. : НТУУ “КПІ”, 2006. – С. 153-154.
 1. Маркін М.О. Новий високоточний кутовимірювальний пристрій для попередньої виставки ДНГ / М.О.Маркін, О.М.Безвесільна, Ю.В.Киричук, С.В.Кур’ята // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи: V науково-техн. конф., 25 – 26 квітня 2006 р. – К. : НТУУ “КПІ”, 2006. – С. 154-155.
 1. Маркін М.О. Підвищення точності мультиспектральних телевізійних пірометрів / М.О.Маркін // Інформатика та комп’ютерні технології : міжнар. студ. наук.-техн. конф., 11 -13 грудня 2007 р. – Донецьк, 2007. – С. 574-575.
 1. Markin M. Equivalent wave-length of bispectral television pyrometer / M.Markin, O.Markina // Innovations in Science and Technology : foreign language conference, 25.03.2008 – K., 2007. – P.14 -16.
 1. Маркін М.О. Дослідження похибок мультиспектрального телевізійного пірометра / М.О.Маркін // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи : VІІ наук.-техн. конф., 22 – 23 квітня 2008 р. – К., 2008. – С. 162.
 1. Маркін М.О. Еквівалентна довжина хвилі біспектрального телевізійного пірометра / М.О.Маркін // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи : VІІ наук.-техн. конф., 22 – 23 квітня 2008 р. – К., 2008. – С. 163.
 1. Маркін М.О. Оцінка точності вимірювання геометричних параметрів за допомогою телевізійних інформаційно-вимірювальних систем / М.О.Маркін // Інформатика та комп’ютерні технології : IV міжнар. студ. наук.-техн. конф., 25 – 27 листопада 2008 р. – Донецьк, 2008. – С. 486-488.
 1. Маркін М.О. Метрологічні аспекти мультиспектральної телевізійної пірометрії / М.О.Маркін // Комп’ютерний моніторинг та інформаційні технології : V Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих науковців, 11 – 15 травня 2009 р. – Донецьк, 2009. – С. 56-57. – На компакт диску.
 1. Маркін М.О. Лабораторний стенд для експериментального визначення еквівалентної шуму різниці колірних температур / М.О.Маркін // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання: ІІ-га наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, 25-26 листопада 2009 р. – Івано-Франківськ, 2009. – С.84-86.
 1. Маркін М.О. Вдосконалення методів і засобів біспектральної пірометрії / М.О.Маркін // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2010: стан і перспективи : ІХ наук.-техн. конф, 27 – 28 квітня 2010 р. – К., 2010. – С. 147-148.
 1. Маркін М.О. Лабораторний стенд для експериментального визначення спектральної характеристики ПЗЗ-матриці камери / М.О.Маркін, О.М.Маркіна // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2010: стан і перспективи : ІХ наук.-техн. конф, 27 – 28 квітня 2010 р. – К., 2010. – С. 148-149.
 1. Маркін М.О. Математична модель вихідного сигналу біспетрального телевізійного пірометру / М.О.Маркін // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2010: стан і перспективи : ІХ наук.-техн. конф, 27 – 28 квітня 2010 р. – К., 2010. – С. 149-150.
 1. Маркін М.О. Фізична модель формування вихідного сигналу в біспектральній пірометрії / М.О.Маркін, О.М.Маркіна // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2011: стан і перспективи : Х наук.-техн. конф., 21 – 22 квітня 2011 р. – К., 2011. – С. 146-147.
 1. Маркін М.О. Аналіз впливу складових похибок вимірювання температури в телевізійній пірометрії / М.О.Маркін, О.М.Маркіна, А.М.Драган // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2011: стан і перспективи : Х наук.-техн. конф., 21 – 22 квітня 2011 р. – К., 2011. – С. 147-148.
 1. Маркін М.О. Формування вхідного сигналу в телевізійній інформаційно-вимірювальній системі / М.О.Маркін, О.М.Маркіна // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2011: стан і перспективи : Х наук.-техн. конф., 21 – 22 квітня 2011 р. – К., 2011. – С. 148-149.
 1. Маркін М.О. Аналіз шляхів вдосконалення засобів телевізійної пірометрії / М.О.Маркін // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання: 3-тя наук.-практ. конф., 29-30 листопада 2011 р. – м. Івано-Франківськ, 2011. – С.101-102.
 1. Маркін М.О. Проблеми використання телевізійних засобів для аналізу оптичних полів / М.О.Маркін // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання: 3-тя наук.-практ. конф., 29-30 листопада 2011 р. – м. Івано-Франківськ, 2011. – С.102-103.
 1. Маркін М.О. Системи автоматизованого проектування в аналітичному приладобудуванні / М.О.Маркін // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи : ХІ наук.-техн. конф., 24 – 25 квітня 2012 р. – К., 2012. – С. 159-160.
 1. Маркін М.О. Наукові школи кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем / М.О.Маркін // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи : ХІ наук.-техн. конф., 24 – 25 квітня 2012 р. – К., 2012. – С. 163-164.
 1. Маркін М.О. Застосування телевізійних вимірювальних систем для контролю забруднення міської атмосфери / М.О.Маркін, А.О.Козоріз // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи : ХІ наук.-техн. конф., 24 – 25 квітня 2012 р. – К., 2012. – С. 164-165.
 1. Маркін М. О. Прилад для вимірювання вольт-амперної характеристики сонячних елементів на базі контролера ARDUINO / М.О.Маркін, В.В. Фарафонова // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи : ХІІ наук.-техн. конф., 23 – 24 квітня 2013 р. – К., 2013. – С. 157-158.
 1. Маркин М.А. Инструментально-методическое обеспечение контроля акустических загрязнений жилых помещений / М.А.Маркин, О.И.Козак // Новые направления развития приборостроения: 6-я междунар. науч.-техн. конф., 24-26 апреля 2013 г. – Минск, 2013. С. 25.
 1. Маркин М.А. Использование аппаратно-вычислительной платформы ARDUINO в проектировании приборов в учебных целях / М.А.Маркин, В.В.Фарафонова // Новые направления развития приборостроения: 6-я междунар. науч.-техн. конф., 24-26 апреля 2013 г. – Минск, 2013. С. 356.