Освітні програми другого рівня ВО (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

Нижче наведено інформацію про освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” галузі знань “15 Автоматизація та приладобудування” кваліфікації “Магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки” на приладобудівному факультеті:


Освітні програми попередніх років:

  • Освітньо-професійна програма “Інформаційно-вимірювальні технології” (2021 р.) – завантажити

Освітні програми другого рівня ВО (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) – перейти