Етапи вступної компанії 2019 року

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 01 липня 2019 року
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду) 16 липня 2019 року, 18:00
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 22 липня 2019 року, 18:00
Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО 22 липня 2019 року, 18:00
Строки проведення творчих конкурсів 01 липня – 10 липня 2019 року
Строки проведення вступних випробувань (співбесід) 17 липня – 22 липня 2019 року (співбесіди 17 – 19 липня)
Строки проведення вступних випробувань для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 23 липня – 25 липня 2019 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 26 липня 2019 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18:00
31 липня 2018 року
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17:00
06 серпня 2018 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 12:00
01 серпня 2019 року
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 07 серпня 2019 року

Графік проведення вступних випробувань та співбесід

Фахові іспити для вступників на базі диплому молодшого спеціаліста:

фаховий іспит (математика, фізика) – 24 липня о 10:00;
резервний день – 25 липня о 10:00

Вхід до аудиторій буде можливий за годину до початку.
Консультації проводяться в день, що передує екзамену о 16:00 .

Результати вступного випробування з іноземної мови (08.07)

Результати вступного випробування на здобуття освітнього ступеня магістр з англійської мови по кафедрам ПБФ:

Результати комплексного фахового випробування (06.07)

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма: Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів

Освітня програма: Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів

Освітня програма: Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики

Освітня програма: Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування

Освітня програма: Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітня програма: Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванні

Освітня програма: Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки

Освітня програма: Метрологія та вимірювальна техніка

Освітня програма: Інформаційні вимірювальні технології та системи