Освітня програма третього рівня ВО (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

Освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти за спеціальністю 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” галузі знань “15 Автоматизація та приладобудування” кваліфікації “Доктор філософії з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки” – переглянути