Силабуси (магістри, 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

Силабуси нормативних дисциплін для студентів магістратури приладобудівного факультету спеціальності 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” та наведено посилання на методичне забезпечення відповідних дисциплін – перейти

Дистанційні курси та матеріали до них – перейти

Силабуси (магістри, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

В таблиці нижче подано силабуси нормативних дисциплін для студентів магістратури приладобудівного факультету спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” та наведено посилання на методичне забезпечення відповідних дисциплін:

Назва освітнього компонентуСилабусМетод. забезпечення
Виконання магістерської дисертаціїперейти
Інтелектуальна власність та патентознавствозавантажитиперейти
Інтелектуальні та інформаційні системизавантажити (денна форма)
завантажити (заочна форма)
перейти
Математичне моделювання процесів і системзавантажити (денна форма)
завантажити (заочна форма)
перейти
Надійність і діагностика приладів і системзавантажити (денна форма)
завантажити (заочна форма)
Moodle
Наукова робота за темою магістерської дисертаціїзавантажитипосібник 1, посібник 2
Основи інженерії та технології сталого розвиткузавантажитипосібник,
конспект лекцій
Практичний курс з іншомовного ділового спілкуваннязавантажитиперейти
Розробка стартап-проектівзавантажити (денна форма)
завантажити (заочна форма)
перейти
Сучасна теорія управліннязавантажити (денна форма)
завантажити (заочна форма)
перейти
Цифрова обробка сигналів та зображеньзавантажити (денна форма)
завантажити (заочна форма)
перейти
Практики
Практиказавантажитиперейти

В таблиці нижче подано силабуси вибіркових дисциплін для студентів магістратури:

Назва освітнього компонентуСилабус
Перетворення сигналів в оптико-електронних системахзавантажити
Тепловізійні оптико-електронні приладизавантажити
Проєктування оптичних системзавантажити
Комп’ютеризовані системи керування рухомими об’єктамизавантажити
Автоматичні системи орієнтації і стабілізаціїзавантажити
Навігаційні системизавантажити
Основи інженерного експериментузавантажити
Інтегровані технології систем автоматизації випробуваньзавантажити
Сучасні оптичні технології та системизавантажити
Мікроконтролери в системах неруйнівного контролюзавантажити
Прилади та багатоканальні системи акустичного неруйнівного контролюзавантажити
Автоматизована розробка керуючих програмзавантажити
Моделювання параметрів автоматизованих системзавантажити
Діагностика засобів автоматизації технологічних процесівзавантажити
Аналіз вимірювальних сигналівзавантажити
Біофотоніказавантажити
Генезис біосигналівзавантажити
Космічні оптико-електронні системизавантажити
Військові оптичні та оптико-електронні приладизавантажити
Новітні прилади систем орієнтації та навігаціїзавантажити
Випробування і контроль приладів і системзавантажити
Основи автоматизації технологічних процесівзавантажити
Методи та засоби цифрової обробки сигналів в автоматизованих системахзавантажити
Робототехнічні комплекси в системах неруйнівного контролюзавантажити
Новітні системи та технології обробки сигналівзавантажити
Технології віртуального виробництвазавантажити
Методи оптимізації процесів і системзавантажити
Кріогенна медична техніказавантажити
Біометріязавантажити

Силабуси (бакалаври, 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

Силабуси нормативних дисциплін для студентів бакалаврату приладобудівного факультету спеціальності 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” та наведено посилання на методичне забезпечення відповідних дисциплін – перейти

Дистанційні курси та матеріали до них – перейти

Силабуси (бакалаври, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

В таблиці нижче подано силабуси нормативних дисциплін для студентів бакалаврату приладобудівного факультету спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” та наведено посилання на методичне забезпечення відповідних дисциплін:

Назва освітнього компонентуСилабусМетод. забезпечення
Вища математика1 семестр (денна),
1 семестр (заочна),
2 семестр (денна),
2 семестр (заочна),
3 семестр (денна),
3 семестр (заочна)
перейти
Вступ до філософіїзавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Дипломне проектуванняперейти
Додаткові розділи фізикизавантажити (денна),
завантажити (заочна)
Moodle
Економіка і організація виробництвазавантажитиперейти
Електроніказавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
ЕлектротехніказавантажитиMoodle 1, Moodle 2
Засади усного професійного мовлення (риторика)завантажитиперейти
Інженерна графіказавантажитипосібник 1, посібник 2
Інформаційні технології в приладобудуваннізавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Історія науки і технікизавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Комп’ютерна графіказавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Комп’ютерне моделювання процесів і системзавантажити (денна),
завантажити (заочна)
підручник, практикум
Конструювання елементів приладів автоматизованих системзавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Матеріалознавствозавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Метрологія та стандартизаціязавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Мікроконтролери та мікропроцесорна техніказавантажити (денна),
завантажити (заочна)
практикум, лабораторні
Основи здорового способу життязавантажити (денна),
завантажити (заочна)
посібник 1, посібник 2
Основи цифрової схемотехнікизавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Охорона праці та цивільний захистзавантажити (денна),
завантажити (заочна)
посібник (укр.),
посібник (англ.),
конспект лекцій
Правознавствозавантажитиперейти
Практичний курс іноземної мови1 курс (денна),
1 курс (заочна),
2 курс (денна),
2 курс (заочна)
перейти
Практичний курс іноземної мови для професійного спрямування3 курс (денна),
3 курс (заочна),
4 курс (денна),
4 курс (заочна)
перейти
Програмуваннязавантажити (денна),
завантажити (заочна)
посібник, GSuite
Проектування систем автоматизаціїзавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Промислова екологіязавантажитиперейти
Системи автоматизованого проєктування в приладобудуваннізавантажитиперейти
Спеціальні розділи математикизавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Теорія автоматичного керуваннязавантажити (денна),
завантажити (заочна)
практикум, лабораторні
Технічні засоби автоматизаціїзавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Технології приладобудуваннязавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Технології розроблення програмного забезпеченнязавантажити (денна),
завантажити (заочна)
практикум, підручник, Moodle
Фізика1 семестр (денна),
1 семестр (заочна),
2 семестр (денна),
2 семестр (заочна)
перейти
Курсові проекти/роботи
Курсова робота з мікроконтролерів та мікропроцесорної технікизавантажити (денна),
завантажити (заочна)
Курсова робота з технології розроблення програмного забезпеченнязавантажити (денна),
завантажити (заочна)
Moodle
Курсовий проєкт з конструювання елементів приладів автоматизованих системзавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Практики
Виробнича практиказавантажитиперейти