Силабуси (магістри, спеціальності 174 та 151)

В таблиці нижче подано силабуси нормативних дисциплін на 2023-2024 навчальний рік для студентів магістратури приладобудівного факультету спеціальностей 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” та 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, наведено посилання на методичне забезпечення відповідних дисциплін:

Назва освітнього компонентуСилабусМетод. забезпечення
Виконання магістерської дисертаціїперейти
Інтелектуальна власність та патентознавствоперейти
Інтелектуальні та інформаційні системи перейти
Математичне моделювання процесів і систем завантажитиперейти
Надійність і діагностика приладів і систем завантажитиMoodle
Наукова робота за темою магістерської дисертаціїпосібник 1, посібник 2
Основи інженерії та технології сталого розвиткупосібник,
конспект лекцій
Основи наукових дослідженьзавантажити
Практичний курс з іншомовного ділового спілкування
Робототехніка та інтелектуальні системизавантажити
Розробка стартап-проектів перейти
Сучасна теорія управління
Цифрова обробка сигналів та зображеньзавантажити
Практики
Практикаперейти

Силабуси дисциплін на 2022-2023 навчального року для студентів магістратури приладобудівного факультету спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” – перейти

Силабуси (бакалаври, спеціальність 174 та 151)

В таблиці нижче подано силабуси нормативних дисциплін на 2023-2024 навчального року для студентів бакалаврату приладобудівного факультету спеціальностей 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” та 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, наведено посилання на методичне забезпечення відповідних дисциплін:

Назва освітнього компонентуСилабусМетод. забезпечення
Вища математикаперейти, посібник 1, посібник 2
Вступ до філософіїзавантажити
Дипломне проектуванняперейти
Додаткові розділи фізикизавантажитиMoodle
Економіка і організація виробництвазавантажитиперейти
Електроніказавантажитиперейти
ЕлектротехнікаMoodle 1, Moodle 2
Засади усного професійного мовлення (риторика)завантажити (денна)
завантажити (заочна)
Інженерна графіказавантажитипосібник 1, посібник 2
Інформаційні технології та інформаційна безпеказавантажитиперейти
Історія науки і технікиперейти
Комп’ютерна графіказавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Комп’ютерне моделювання процесів і системзавантажитипідручник, практикум
Конструювання елементів приладів автоматизованих системзавантажитиперейти
Матеріалознавствозавантажитиперейти
Метрологія та стандартизаціязавантажитиперейти
Мікроконтролери та мікропроцесорна техніказавантажитипрактикум, лабораторні
Основи здорового способу життязавантажити (денна)
завантажити(заочна)
посібник 1, посібник 2
Основи цифрової схемотехнікизавантажитиперейти
Охорона праці та цивільний захистзавантажити (денна)
завантажити (заочна)
посібник (укр.),
посібник (англ.),
конспект лекцій
Правознавствоперейти
Практичний курс іноземної мови
Практичний курс іноземної мови для професійного спрямування
Програмуваннязавантажитипосібник, GSuite
Проектування систем автоматизаціїзавантажити
Промислова екологія
Системи автоматизованого проєктування в приладобудуваннізавантажитиперейти
Спеціальні розділи математикизавантажитиперейти
Теорія автоматичного керуваннязавантажитипрактикум, лабораторні
Технічні засоби автоматизаціїзавантажити перейти
Технології приладобудування
Технології розроблення програмного забезпеченнязавантажитипрактикум, підручник, Moodle
Курсові проекти/роботи
Курсова робота з мікроконтролерів та мікропроцесорної технікизавантажити
Курсова робота з технології розроблення програмного забезпеченнязавантажитиMoodle
Курсовий проєкт з конструювання елементів приладів автоматизованих системзавантажитиперейти
Практики
Виробнича практиказавантажитиперейти

Силабуси дисциплін на 2022-2023 навчального року для студентів бакалаврату приладобудівного факультету спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” (частковий перелік дисципліни після оновлення на новий навч. рік)- перейти

Силабуси (магістри, 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

Силабуси нормативних дисциплін для студентів магістратури приладобудівного факультету спеціальності 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” та наведено посилання на методичне забезпечення відповідних дисциплін – перейти

Дистанційні курси та матеріали до них – перейти

Силабуси (магістри, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

В таблиці нижче подано силабуси нормативних дисциплін для студентів магістратури приладобудівного факультету спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” та наведено посилання на методичне забезпечення відповідних дисциплін:

Назва освітнього компонентуСилабусМетод. забезпечення
Виконання магістерської дисертаціїперейти
Інтелектуальна власність та патентознавствозавантажитиперейти
Інтелектуальні та інформаційні системизавантажити (денна форма)
завантажити (заочна форма)
перейти
Надійність і діагностика приладів і системзавантажити (денна форма)
завантажити (заочна форма)
Moodle
Наукова робота за темою магістерської дисертаціїзавантажитипосібник 1, посібник 2
Основи інженерії та технології сталого розвиткузавантажитипосібник,
конспект лекцій
Практичний курс з іншомовного ділового спілкуваннязавантажитиперейти
Розробка стартап-проектівзавантажити (денна форма)
завантажити (заочна форма)
перейти
Сучасна теорія управліннязавантажити (денна форма)
завантажити (заочна форма)
перейти
Цифрова обробка сигналів та зображеньзавантажити (денна форма)
завантажити (заочна форма)
перейти
Практики
Практиказавантажитиперейти

В таблиці нижче подано силабуси вибіркових дисциплін для студентів магістратури:

Назва освітнього компонентуСилабус
Перетворення сигналів в оптико-електронних системахзавантажити
Тепловізійні оптико-електронні приладизавантажити
Проєктування оптичних системзавантажити
Комп’ютеризовані системи керування рухомими об’єктамизавантажити
Автоматичні системи орієнтації і стабілізаціїзавантажити
Навігаційні системизавантажити
Основи інженерного експериментузавантажити
Інтегровані технології систем автоматизації випробуваньзавантажити
Сучасні оптичні технології та системизавантажити
Мікроконтролери в системах неруйнівного контролюзавантажити
Прилади та багатоканальні системи акустичного неруйнівного контролюзавантажити
Автоматизована розробка керуючих програмзавантажити
Моделювання параметрів автоматизованих системзавантажити
Діагностика засобів автоматизації технологічних процесівзавантажити
Аналіз вимірювальних сигналівзавантажити
Біофотоніказавантажити
Генезис біосигналівзавантажити
Космічні оптико-електронні системизавантажити
Військові оптичні та оптико-електронні приладизавантажити
Новітні прилади систем орієнтації та навігаціїзавантажити
Випробування і контроль приладів і системзавантажити
Основи автоматизації технологічних процесівзавантажити
Методи та засоби цифрової обробки сигналів в автоматизованих системахзавантажити
Робототехнічні комплекси в системах неруйнівного контролюзавантажити
Новітні системи та технології обробки сигналівзавантажити
Технології віртуального виробництвазавантажити
Методи оптимізації процесів і системзавантажити
Кріогенна медична техніказавантажити
Біометріязавантажити