Про організацію та проведення освітнього процесу в осінньому семестрі 23/24 н.р.

Відповідно до рішення Вченої ради університету осінній семестр 23/24 навч. року для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми буде проводитись у змішаному режимі зі здійсненням в очному режимі практичної підготовки (окремих видів занять) за скоригованим узагальненим переліком освітніх компонент.

Перелік освітніх компонент, за якими окремі види занять будуть здійснюватися в очному режимі – перейти

Початок осіннього семестра для студентів усіх курсів відбудеться 1 вересня 2023 року:

 • 1-4 курси бакалаврату: організаційні заходи заплановано на 1 та 2 вересня, початок теоретичного навчання з 4 вересня;
 • 1 курс магістратури: заходи, пов’язані зі вступом до 6 вересня, початок теоретичного навчання з 7 вересня;
 • 2 курс магістратури: організаційні заходи заплановано на 1 та 2 вересня, початок теоретичного навчання з 4 вересня;
 • аспіранти: початок теоретичного навчання з 2 жовтня.

В умовах змішаного режиму освітній процес здійснюватиметься також з використанням платформи дистанційного навчання “Сікорський” та системи “Електронний кампус”. Логіни та паролі до Кампус можна отримали у кураторів груп.

Навчальний процес здійснюється відповідно до розкладу навчальних занять.

Викладачі повинні отримати від кураторів груп контакти старост груп (або всіх здобувачів). Офіційний спосіб зв’язку – Кампус. Також рекомендовано для оперативного вирішення питань та спілкування зі здобувачами створювати онлайн-канал зв’язку у Viber, Telegram тощо.

Факультет та наші кафедри працюють у звичайному режимі. Стосовно запитань, уточнень, консультацій з будь яких організаційних питань чи роботи факультету звертайтесь до телеграм боту ПБФ – @pbf_kpibot або за тел. +38044-204-96-17

Сертифікатні програми другого рівня ВО (174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка)

 • Мехатронні комплекси контролю та діагностики

Слухачами сертифікатної програми можуть бути як студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, так і зовнішні слухачі. Сертифікатна програма розрахована на студентів денної форми навчання.
Запис на програму відбувається в період реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік/семестр. Таким чином, студенти обирають сертифікатну програму, яка містить 5 навчальних дисципліни вільного вибору обсягом 23 кредити.
Здобувачі вищої освіти мають можливість бути залученими до наукових розробок кафедри, відвідувати студентські наукові та інженерні гуртки, брати участь в міжнародних наукових конференціях, у програмах міжнародної академічної мобільності. Передумовами опанування сертифікатної програми є опанування бакалаврського рівня знань освітньої програми.

Завантажити опис програми

 • Комп’ютерно-інтегровані біомедичні системи та технології

Сертифікатна програма розроблена як профілізаційна складова освітньої програми “Комп’ютерно-інтегровані технології в приладобудуванні” для посилення професійної підготовки фахівців з приладобудування у сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій шляхом підсиленні окремих компетентностей. Запис на програму відбувається в період реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік/семестр.

Завантажити опис програми

 • Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики

Мета програми – поглиблення фундаментальних і формування спеціальних знань та вмінь для підготовки кваліфікованих фахівців, здатних застосовувати інноваційні підходи та сучасні інформаційні технології для вирішення складних нестандартних задач і проблем під час створення, вдосконалення, модернізації, експлуатації та супроводження роботизованих і автоматизованих систем неруйнівного контролю, технічної діагностики та управління, які відповідають потребам ринку праці та сучасним промисловим тенденціям.

Завантажити опис програми

 • Комп’ютерно-інтегровані технології та системи в енергозбереженні

Мета програми – поглиблення фундаментальних і формування спеціальних знань та вмінь для підготовки кваліфікованих фахівців, здатних застосовувати інноваційні підходи та сучасні інформаційні технології для вирішення складних нестандартних задач і проблем під час створення, вдосконалення, модернізації, експлуатації та супроводження автоматизованих комп’ютерно-інтегрованих систем енергозбереження, які відповідають потребам ринку праці та сучасним промисловим тенденціям.

Завантажити опис програми

 • Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів

Сертифікатну програму призначено для задоволення освітніх потреб студентів університету та зовнішніх слухачів, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми із комп’ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів, автоматизації виробничих процесів, з застосуванням програмно-технічних комплексів та технічних засобів автоматизації.
Сертифікатна програма передбачає поглиблення компетентностей, що пов’язані із складними спеціалізованими задачами і проблемами автоматизації, комп‘ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів. Програма наповнена унікальним контентом та авторськими курсами, які характеризуються практичністю та актуальністю інформації, що дозволяє отримати додаткові знання та навички, підготувати висококваліфікованих фахівців, які відповідають потребам ринку праці та сучасним тенденціям розвитку автоматизації і комп‘ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів.

Завантажити опис програми

 • Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології

Сертифікатну програму запроваджено як профілізаційну складову освітньої програми, для задоволення освітніх потреб здобувачів – формування ними індивідуальної траєкторії здобуття вищої освіти. Програма спрямована на засвоєння слухачами особливостей проєктування автоматизованих оптико-електронних систем різної складності та призначення. Вона наповнена унікальним контентом та авторськими курсами, які характеризуються практичністю та актуальністю інформації, що дозволяє отримати додаткові знання та навички з автоматизації і комп‘ютерно-інтегрованих технологій та розширити коло кар’єрних можливостей в сфері оптико-електронного приладобудування.

Завантажити опис програми

 • Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування

Мета сертифікатної програми – поглиблення фундаментальних і формування спеціальних знань та вмінь для підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних задач і проблем створення, вдосконалення, модернізації, експлуатації та супроводження автоматичних комп’ютерно-інтегрованих систем орієнтації, навігації, моніторингу та керування рухом у просторі в різних фізичних середовищах, які відповідають потребам ринку праці та сучасним промисловим тенденціям.

Завантажити опис програми

Сертифікатні програми другого рівня ВО (175 Інформаційно-вимірювальні технології)

 • Інформаційні технології екологічної безпеки

Мета сертифікатної програми полягає у поглибленні підготовки, у відповідності до Стратегії університету, висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий науково-технічний простір фахівців ступеня магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, здатних до самостійної науково-дослідної, науково-інноваційної, організаційно-управлінської, педагогічної діяльності в галузі технічних наук за спеціалізацією «Інформаційні технології екологічної безпеки», шляхом інтерналізації освітнього процесу в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства і реалізується через поглиблення фундаментальних і формування спеціальних знань, вмінь і навичок для вирішення поставлених завдань (теоретичного та практичного характеру), з розробки та використання засобів інформаційно-вимірювальної техніки, використання комп’ютерних та інформаційних вимірювальних технологій для опрацювання результатів вимірювання та автоматизації діяльності при виконанні організаційних, технічних, науково-дослідних робіт, прикладних досліджень у сфері сучасних технологій з використанням метрології та метрологічної діяльності.

Завантажити опис програми