Наукова діяльність (PhD, спеціальність 152)

Наукові школи – 152 спеціальність

Підготовка аспірантів за спеціальністю 152 – “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” здійснюється на базі наступних наукових шкіл (https://science.kpi.ua/sc-sch/) та наукових груп (https://science.kpi.ua/naukovi-grupi) університету

  • Методи підвищення точності вимірювальних пристроїв – керівник д.т.н., професор Туз Юліан Михайлович

Апробація результатів наукових досліджень

Наукова складова ОНП є невід’ємною частиною підготовки доктора філософії. Апробація наукових результатів здобувачів  здійснюється під час участі аспірантів у наукових конференціях та семінарах, публікаціях, виконанні НДР, участі у закордонних проектах.

Фахові видання університету за 152 спеціальністю,  де можуть публікуватися результати досліджень:

  • Вісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Приладобудування
  • “KPI Science News” / information technologies, system analysis and control.

Міжнародні конференції за напрямком АКІТ, які проводяться в КПІ ім. Ігоря Сікорського:

  • Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях»
  • Міжнародна науково-технічна конференція «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи»
  • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»