Освітні програми першого рівня ВО (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

Опис освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” галузі знань “15 Автоматизація та приладобудування” кваліфікації “Бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки” на приладобудівному факультеті:

  • Освітньо-професійна програма Інформаційно-вимірювальні технології (2021 р.) – завантажити

Освітні програми першого рівня ВО (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) – перейти

Освітні програми другого рівня ВО (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

Опис освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” галузі знань “15 Автоматизація та приладобудування” кваліфікації “Магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки” на приладобудівному факультеті:

  • Освітньо-професійна програма “Інформаційно-вимірювальні технології” (2021 р.) – завантажити

Освітні програми другого рівня ВО (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) – перейти

Освітня програма третього рівня ВО (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

Опис освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” – завантажити

У зв’язку з затвердженням переліку спеціальностей у 2015 році, за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою, виникла необхідність у створенні освітньо-наукової програми за спеціальністю 152 – “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”. До її розроблення було залучено провідних наукових та науково-педагогічних працівників кафедр університету, які здійснювали підготовку за даною спеціальністю.

Детальніше

Навчальні плани (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

Навчальний план підготовки бакалавра (прийом 2021 року)

Навчальний план

за спеціальністю: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
за освітньо-професійною програмою: Інформаційні вимірювальні технології
Строк навчання: 3 рік 10 місяців
Випускова кафедра: інформаційно-вимірювальних технологій

Переглянути та/або завантажити

Інтегрований навчальний план підготовки бакалавра (прийом 2021 року)

за спеціальністю: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
за освітньо-професійною програмою: Інформаційні вимірювальні технології
Строк навчання: 2 рік 10 місяців
Випускова кафедра: інформаційно-вимірювальних технологій

Переглянути та/або завантажити

Навчальний план підготовки магістра (прийом 2021 року)

за спеціальністю: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
за освітньо-професійною програмою: Інформаційні вимірювальні технології
Строк навчання: 1 рік 4 місяці
Випускова кафедра: інформаційно-вимірювальних технологій

Переглянути та/або завантажити