Освітні програми другого рівня ВО (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

Опис освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” галузі знань “15 Автоматизація та приладобудування” кваліфікації “Магістр з автоматизації та та комп’ютерно-інтегрованих технологій” на приладобудівному факультеті:

  • Освітньо-професійна програма “Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в прилодобудуванні” (2022 р.) – завантажити
  • Освітньо-наукова програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” (2022 р.) – завантажити

Освітні програми другого рівня ВО (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка) – перейти


Освітні програми попередніх років:

Опис освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” галузі знань “15 Автоматизація та приладобудування” кваліфікації “Магістр з автоматизації та та комп’ютерно-інтегрованих технологій” на приладобудівному факультеті:

Освітньо-професійна програма “Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в прилодобудуванні” (2021 р.) – завантажитиОсвітньо-наукова програма “Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в прилодобудуванні” (2021 р.) – завантажити