Освітні програми другого рівня ВО (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

Нижче наведено інформацію про освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” галузі знань “15 Автоматизація та приладобудування” кваліфікації “Магістр з автоматизації та та комп’ютерно-інтегрованих технологій” на приладобудівному факультеті:

Освітньо-професійна програма

Освітньо-наукова програма

Детальніше