Акредитація ОП “Інформаційні вимірювальні технології” (бакалавр)

Приладобудівний факультет проводить навчання бакалаврів (перший рівень) за освітньо-професійною програмою “Інформаційні вимірювальні технології” за спеціальністю “175 Інформаційно-вимірювальні технології” згідно сертифіката
про акредитацію №5390, виданого Національним агентством із забезпечення якості освіти від 06.07.2023. Термін дії сертифіката: 01.07.2028.