Розклад занять на 2023/2024 навч. рік

Розклад занять з усіма змінами та коригуваннями на 2023/2024 навчальний рік:

http://roz.kpi.ua/

Враховуючи дистанційну форму навчання, деякі заняття (лекційні в основному) мають помітку “он-лайн”. Контакти викладачів, що проводять заняття дистанційно, публікуються на сайтах кафедр відповідних груп.

Увага! Розклад може оновлюватися.

Дії керівника занять (викладача) та здобувачів вищої освіти під час занять за сигналом “Повітряна тривога”

Науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти повинні знати:

 • місця укриттів у навчальному корпусі, де проводяться заняття;
 • маршрут та порядок руху до укриттів;
 • правила поведінки в укритті.

У вступній частині заняття викладач:

 • встановлює присутність на занятті студентів за списком навчальної групи;
 • нагадує порядок дій у випадку отримання сигналу “Повітряна тривога”, маршрут руху та місце розташування укриття.

У разі отримання сигналу “Повітряна тривога” керівник заняття негайно припиняє заняття та керує діями здобувачів вищої освіти, які:

 • вимикають у разі необхідності струмоприймачі (обладнання, прилади, комп’ютери тощо);
 • під керівництвом викладача організовано, без метушні у складі навчальної групи встановленим маршрутом рухаються до укриття;
 • в укритті виконують вимоги коменданта укриття;
 • навчальна група розміщується компактно, викладач перевіряє списочний склад групи.

Всі, хто укривається, зобов’язані дотримуватись тиші і правил поведінки в укритті.
Після завершення небезпеки, а саме з отриманням сигналу “Відбій повітряної тривоги”:

 • викладач продовжує заняття у визначеній розкладом занять навчальній аудиторії (якщо необхідний для повернення до місця занять час не перевищує визначені терміни розкладом занять);
 • у разі недостатнього часу для повернення в аудиторію викладач після виходу навчальної групи із укриття визначає порядок подальших дій і завершує заняття.

Під час дистанційного навчання викладач нагадує порядок дій у випадку отримання сигналу “Повітряна тривога”. У разі отримання сигналу “Повітряна тривога” керівник заняття негайно припиняє заняття і рекомендує здобувачам вищої освіти рухатись у найближчі укриття за місцем перебування.

Про організацію та проведення освітнього процесу в осінньому семестрі 23/24 н.р.

Відповідно до рішення Вченої ради університету осінній семестр 23/24 навч. року для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми буде проводитись у змішаному режимі зі здійсненням в очному режимі практичної підготовки (окремих видів занять) за скоригованим узагальненим переліком освітніх компонент.

Перелік освітніх компонент, за якими окремі види занять будуть здійснюватися в очному режимі – перейти

Початок осіннього семестра для студентів усіх курсів відбудеться 1 вересня 2023 року:

 • 1-4 курси бакалаврату: організаційні заходи заплановано на 1 та 2 вересня, початок теоретичного навчання з 4 вересня;
 • 1 курс магістратури: заходи, пов’язані зі вступом до 6 вересня, початок теоретичного навчання з 7 вересня;
 • 2 курс магістратури: організаційні заходи заплановано на 1 та 2 вересня, початок теоретичного навчання з 4 вересня;
 • аспіранти: початок теоретичного навчання з 2 жовтня.

В умовах змішаного режиму освітній процес здійснюватиметься також з використанням платформи дистанційного навчання “Сікорський” та системи “Електронний кампус”. Логіни та паролі до Кампус можна отримали у кураторів груп.

Навчальний процес здійснюється відповідно до розкладу навчальних занять.

Викладачі повинні отримати від кураторів груп контакти старост груп (або всіх здобувачів). Офіційний спосіб зв’язку – Кампус. Також рекомендовано для оперативного вирішення питань та спілкування зі здобувачами створювати онлайн-канал зв’язку у Viber, Telegram тощо.

Факультет та наші кафедри працюють у звичайному режимі. Стосовно запитань, уточнень, консультацій з будь яких організаційних питань чи роботи факультету звертайтесь до телеграм боту ПБФ – @pbf_kpibot або за тел. +38044-204-96-17

Силабуси (магістри, спеціальності 174 та 151)

В таблиці нижче подано силабуси нормативних дисциплін на 2023-2024 навчальний рік для студентів магістратури приладобудівного факультету спеціальностей 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” та 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, наведено посилання на методичне забезпечення відповідних дисциплін:

Назва освітнього компонентуСилабусМетод. забезпечення
Виконання магістерської дисертаціїперейти
Інтелектуальна власність та патентознавствоперейти
Інтелектуальні та інформаційні системи перейти
Математичне моделювання процесів і систем завантажитиперейти
Надійність і діагностика приладів і систем завантажитиMoodle
Наукова робота за темою магістерської дисертаціїпосібник 1, посібник 2
Основи інженерії та технології сталого розвиткупосібник,
конспект лекцій
Основи наукових дослідженьзавантажити
Практичний курс з іншомовного ділового спілкування
Робототехніка та інтелектуальні системизавантажити
Розробка стартап-проектів перейти
Сучасна теорія управління
Цифрова обробка сигналів та зображеньзавантажити
Практики
Практикаперейти

Силабуси дисциплін на 2022-2023 навчального року для студентів магістратури приладобудівного факультету спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” – перейти

Сертифікатні програми другого рівня ВО (175 Інформаційно-вимірювальні технології)

 • Інформаційні технології екологічної безпеки

Мета сертифікатної програми полягає у поглибленні підготовки, у відповідності до Стратегії університету, висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий науково-технічний простір фахівців ступеня магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, здатних до самостійної науково-дослідної, науково-інноваційної, організаційно-управлінської, педагогічної діяльності в галузі технічних наук за спеціалізацією «Інформаційні технології екологічної безпеки», шляхом інтерналізації освітнього процесу в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства і реалізується через поглиблення фундаментальних і формування спеціальних знань, вмінь і навичок для вирішення поставлених завдань (теоретичного та практичного характеру), з розробки та використання засобів інформаційно-вимірювальної техніки, використання комп’ютерних та інформаційних вимірювальних технологій для опрацювання результатів вимірювання та автоматизації діяльності при виконанні організаційних, технічних, науково-дослідних робіт, прикладних досліджень у сфері сучасних технологій з використанням метрології та метрологічної діяльності.

Завантажити опис програми