Матеріальне забезпечення (спеціальність 151)

Приладобудівний факультет є підрозділом КПІ імені Ігоря Сікорського, де здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології на базі трьох кафедр.

Навчально-лабораторна база КПІ імені Ігоря Сікорського складає 392015кв.м. До її складу входять 37 навчально-лабораторних корпуси з аудиторіями, кабінетами, сучасними лабораторіями, центром суперкомп’ютерних обчислень, комп’ютерними класами, тощо.

Опис матеріально-технічної бази 151 спеціальності

  • Лабораторія автоматизованих систем контролю і проектування технологічних процесів механообробки
  • Лабораторія медичних приладів і систем
  • Лабораторія оптико-електронних систем і приладів
  • Лабораторія засобів орієнтації і навігації ім. проф. А.О. Одинцова
  • Лабораторія програмування мікроконтролерів
  • Мультимедійна аудиторія – комп’ютерний клас
  • Лабораторія приладів і систем енергозбереження
  • Лабораторія механічних величин елементів приладів

Презентація лабораторій – переглянути

Матеріальне забезпечення (PhD, спеціальність 151)

Приладобудівний факультет, інженерно-хімічний факультет та теплоенергетичний факультет є підрозділами КПІ імені Ігоря Сікорського, де здійснюється підготовка докторів філософії за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології на базі 5 кафедр.

Навчально-лабораторна база КПІ імені Ігоря Сікорського складає 392015кв.м. До її складу входять 37 навчально-лабораторних корпуси з аудиторіями, кабінетами, сучасними лабораторіями, центром суперкомп’ютерних обчислень, комп’ютерними класами, тощо.

Опис матеріально-технічної бази 151 спеціальності

  • Лабораторія приладів і систем енергозбереження (317-1)
  • Лекційна мультимедійна аудиторія (513-20)