Освітні програми першого рівня ВО (архів)

Нижче наведено інформацію про освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” галузі знань “17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації” кваліфікації “Бакалавр з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки” на приладобудівному факультеті:


Нижче наведено інформацію про освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” галузі знань “15 Автоматизація та приладобудування” кваліфікації “Бакалавр з автоматизації та та комп’ютерно-інтегрованих технологій” на приладобудівному факультеті:

Протокол № 1
засідання навчально методичної комісії університету спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології» (НМКУ–151) Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» від «09» лютого 2021 року – завантажити

Протокол № 3
засідання навчально методичної комісії університету спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології» (НМКУ–151) Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» від «07» грудня 2021 року – завантажити

Протокол № 4
засідання навчально методичної комісії університету спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології» (НМКУ–151) Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» від «10» жовтня 2021 року – завантажити


Освітні програми попередніх років:

Описи освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” галузі знань “15 Автоматизація та приладобудування” кваліфікації “Бакалавр з автоматизації та та комп’ютерно-інтегрованих технологій” на приладобудівному факультеті:

  • Освітньо-професійна програма “Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні” (2022 р.) – завантажити
  • Освітньо-професійна програма “Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні” (2021 р.) – завантажити

Освітні програми першого рівня ВО (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка) – перейти