Освітні програми першого рівня ВО (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

Опис освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” галузі знань “15 Автоматизація та приладобудування” кваліфікації “Бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки” на приладобудівному факультеті:

  • Освітньо-професійна програма Інформаційно-вимірювальні технології (2021 р.) – завантажити

Освітні програми першого рівня ВО (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) – перейти

Освітні програми другого рівня ВО (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

Опис освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” галузі знань “15 Автоматизація та приладобудування” кваліфікації “Магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки” на приладобудівному факультеті:

  • Освітньо-професійна програма “Інформаційно-вимірювальні технології” (2021 р.) – завантажити

Освітні програми другого рівня ВО (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) – перейти

Освітні програми першого рівня ВО (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

Опис освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” галузі знань “15 Автоматизація та приладобудування” кваліфікації “Бакалавр з автоматизації та та комп’ютерно-інтегрованих технологій” на приладобудівному факультеті:

  • Освітньо-професійна програма “Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні” (2021 р.) – завантажити

Освітні програми першого рівня ВО (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка) – перейти

Детальніше