Акредитація ОП “Інформаційні вимірювальні технології” (магістр)

Приладобудівний факультет проводить навчання магістрантів (другий рівень) за освітньо-професійною програмою “Інформаційні вимірювальні технології” за спеціальністю “175 Інформаційно-вимірювальні технології” згідно сертифіката про акредитацію №5343, виданого Національним агентством із забезпечення якості освіти від 05.07.2023. Термін дії сертифіката: 01.07.2028.