Умови вступу до аспірантури

Умови вступу

Вступ до аспірантури регламентує і супроводжує Відділ аспірантури і докторантури університету https://aspirantura.kpi.ua

Програми вступних іспитів до аспірантури (фахові, додаткові, іноземна мова)

Вступ 2023

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2023 році планується з 22 травня 2023 року по 07 липня 2023 року з 09.30 до 11.30 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.).

З метою оптимізації процедури подання документів до аспірантури для вступників на ПБФ виділено дні з 22.05 по 26.05.2023.

Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 22 травня 2023 року шляхом заповнення даної Google-форми: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct7jLmc1_XPMb_dZq5vFPk8BywCuoW87VoSR_V72wts1k9lA/viewform?usp=sharing
Вступник має подати такі документи особисто у відділі аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського або електронною поштою з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Етапи вступу:

 • прийом документів проводиться з 22.05.2023 р. по 07.07.2023 р.
 • вступні випробування проводяться з 28.08.2023 р. по 08.09.2023 р.
 • оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення – 11 вересня 2023 року
 • закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення – 18 вересня 2023 року
 • оприлюднення наказу про зарахування (державне замовлення) – не пізніше 20 вересня 2023 року
 • закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 22 вересня 2023 року
 • оприлюднення наказу про зарахування (контракт) – не пізніше 26 вересня 2023 року

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про допуск до участі у конкурсному відборі на навчання в аспірантурі подається на ім’я ректора (бланк заяви);
 • заява про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури;
 • анкета (бланк);
 • копія диплома магістра (спеціаліста);
 • копія додатку до диплому магістра (спеціаліста);
 • мотиваційний лист;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; копію військово-облікового документа – (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) з відміткою військово-мобілізаційного відділу КПІ ім. Ігоря Сікорського; копія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);

або за наявністю паспорту нового зразка:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • витяг з реєстру територіальної громади з вказаним з вказаним місцем реєстрації.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься:

КБ=ІС+ІМ,

 • ІС- оцінка вступного іспиту із спеціальності;
 • ІМ- оцінка вступного іспиту із іноземної мови.

Більше інформації на https://aspirantura.kpi.ua

Етапи вступної компанії 2023 року (НМТ, ЗНО)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Реєстрація для участі у НМТ3 квітня – 3 травня 2023 року
Проведення НМТ5 червня – 23 червня 2023 року
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів1 липня 2023 року
Початок прийому заяв та документів19 липня 2023 року
Закінчення прийому заяв та документів 31 липня 2023 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовленняне пізніше 05 серпня 2023 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення08 серпня 2023 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб09 серпня 2023 року
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб16 серпня 2023 року
Терміни зарахування вступників
– за державним замовленням
– за кошти фізичних та юридичних осіб

10 серпня
17 серпня

Правила прийому 2023 (магістратура)

за сертифікатами ЗНО/НМТ,
дипломом молодшого спеціаліста/бакалавра

за науковою або професійною програмою підготовка

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2023 році

Основні новації:
вступна кампанія для всіх вступників розпочнеться 01 липня – в цей день відкриється можливість зареєструвати електронний кабінет вступника;
– подання заяв з 31 липня після проходження єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування (за необхідності) або фахового іспиту, отримання рекомендації на бюджет 26 серпня, 31 серпня буде видано наказ про зарахування на бюджет, а 07 вересня – про зарахування на контракт;
– вступники мають підтвердити, що бажають навчатись, в особистому кабінеті або у відбірковій комісії обраного факультету.

Для вступу на ПБФ за державним замовленням потрібно скласти ЄВІ, фахове вступне випробування та подати до розгляду мотиваційний лист. Для вступу на навчання для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та / або юридичних осіб – подати до розгляду мотиваційний лист.

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра у 2023 році

Інформація про розрахунок конкурсного балу на стор. 4 (пункт 2.7 документу)

Єдиний вступний іспит (ЄВІ)

Для вступу в магістратуру потрібно обовʼязково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ).
У 2023 році ЄВІ складається з двох частин – іноземної мови (за вибором вступника) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки знань з критичного, аналітичного та логічного мислення. Для складання ЄВІ потрібно зареєструватись з 08 травня до 31 травня та з 26 червня серпня до 18 липня скласти його.
 • Процедура реєстрації для складання ЄВІ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2023, які бажають вступити до магістратури – перейти
 • Процедура реєстрації для складання ЄВІ вступників, які завершили навчання у попередні роки та вже мають диплом бакалавра або планують вступати після завершення цього року іншого закладу вищої освіти, де відсутня можливість реєстрації для складання ЄВІ / ЄФВВ – перейти

Про мотиваційний лист

Обов’язково під час подання електронних заяв потрібно надати мотиваційний лист для вступу до університету. Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. Обсяг мотиваційного листа не має перевищувати 4000 знаків (без врахування пробілів).
Вимоги до мотиваційного листа

Для вступників, що вирішили змінити фах після одержання диплома бакалавра, додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти ЄВІ або фахове випробування потрібно обов’язково (для вступу за державним замовленням).

Подача документів

 1. Заяви для вступу подаються виключно електронно (окрім особливих випадків) на сайті vstup.edbo.gov.ua. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 15.
 2. Щоб подати документи, потрібно з 1 липня зареєструвати електронний кабінет. Інструкція (минулорічна) з реєстрації та подання електронних заяв через електронний кабінет – перейти
 3. Зареєструватись для складання фахового вступного випробування
 4. Фахові вступні випробування будуть проводитись з 17 липня до 28 липня включно. 
 5. Подати заяви можна буде з 31 липня до 21 серпня

Конкурсний бал: КБ = 0,2 х П1 +0,2 х П2 + 0,6 х ПЗ,

 • П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
 • П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
 • П3 – оцінка фахового іспиту в передбачених Порядком прийому та Положенням випадках.

Перелік документів для вступу

Навчальні плани

Вартість навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб

(контракт на 23/24 навч. р.)

Розклад роботи Приймальної комісії

Адреса Приймальної комісії:

м. Київ, вул. Політехнічна, 14 (корпус 16), кімн. 157-1
Телефон гарячої лінії ПБФ: (+380 93) 700-51-06
Телефони Приймальної комісії: (+380 44) 204-96-45, (+380 44) 204-96-46
Email: pk@kpi.ua, pbf.kpi@gmail.com
Офіційний сайт Приймальної комісії: https://pk.kpi.ua
Магістратура на сайті Приймальної комісії: https://pk.kpi.ua/entry-5-course/
Telegram-канал для абітурієнтів ПБФ: https://t.me/kpi_pbf_abit

Детальніше

День відкритих дверей приладобудівного факультету (лютий, 2022)

Приладобудівний факультет (ПБФ) запрошує всіх охочих на День відкритих дверей (онлайн).

Бажаєш навчитися проектувати комп’ютерно-інтегровані комплекси автоматизації для виробництва та бізнесу? Цікавишся робототехнікою та ІТ-технологіями? Хочеш отримати знання з сучасних інформаційних та інформаційно-вимірювальних технологій, мікропроцесорної та комп’ютерної техніки? Якщо так, то завітай до нас на День відкритих дверей ПБФ.

Детальніше