Програми атестаційного іспиту

Програми комплексного атестаційного екзамену для проведення атестації студентів (здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр») з метою встановлення відповідності здобутих ними компетентностей та результатів навчання вимогам стандарту вищої освіти:

зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:

 • «Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології» – завантажити
 • «Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів» – завантажити
 • «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів» – завантажити
 • «Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування» – завантажити
 • «Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики» – завантажити

зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:

 • «Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки» – завантажити
 • «Інформаційні вимірювальні технології та системи» – завантажити
 • «Метрологія та вимірювальна техніка» – завантажити

Відкриті освітні ресурси OER4Ukraine

За ініціативи Лейбніцького інформаційного центру науки та технологій українським науковцям, викладачам та студентам надається можливість вільного доступу до корисних освітніх сервісів:

 • OERS https://oersi.de/ – пошуковий індекс відкритих освітніх матеріалів, який надає доступ до понад 42 000 відкритих ресурсів з різних дисциплін.
 • TIB AV-Portal https://av.tib.eu/en – портал для розміщення наукових та навчальних відео. Крім того, за бажанням можна розмістити на порталі власні відео-матеріали, записи лекцій або навчальні відеоролики.

Детальніша інформація за посиланням: https://bit.ly/3xB5hp7.

Також нагадуємо, що для пошуку наукової та освітньої інформації ви можете користуватися переліком інформаційних ресурсів, що створено на сайті Бібліотеки КПІ  https://www.library.kpi.ua/resources/databases/. До переліку включено бази даних, патенти, стандарти, офіційні документи з різних галузей знань.

Інформація надана Центром інформаційної підтримки освіти та досліджень НТБ ім. Г. І. Денисенка

Програми вступних іспитів до аспірантури

Спеціальність:
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології


Спеціальність:
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка


Іноземна мова

Умови вступу до аспірантури

Умови вступу

Вступ до аспірантури регламентує і супроводжує Відділ аспірантури і докторантури університету https://aspirantura.kpi.ua

Програми вступних іспитів до аспірантури (фахові, додаткові, іноземна мова)

Вступ 2022

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2022 році планується з 16 травня 2022 року по 15 липня 2022 року з 09.00 до 10.00 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.).

З метою оптимізації процедури подання документів до аспірантури для вступників на ПБФ виділено дні з 16.05 по 20.05.2022.

Етапи вступу:

 • прийом документів проводиться з 16.05.2022 р. по 15.07.2022 р.
 • вступні випробування проводяться з 26.08.2022 р. по 09.09.2022 р.
 • оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення – 12 вересня 2022 року
 • закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення – 14 вересня 2022 року
 • оприлюднення наказу про зарахування (державне замовлення) – не пізніше 15 вересня 2022 року
 • закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 20 вересня 2022 року
 • оприлюднення наказу про зарахування (контракт) – не пізніше 22 вересня 2022 року

В разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.