| | Друковані статті Тимчика Г.С. | |

Просторова фотометрія біологічних середовищ

Автори: Н. В. Безугла, М. О. Безуглий, Г. С. Тимчик, В. А. Шаргородський
У роботі розглянуто метод визначення величини фактору анізотропії однократного розсіяння біологічного середовища на підставі визначення індикатриси багатократного розсіяння товщинними зразками по декільком симетричним перетинам експериментально отриманого просторового розподілу. Запропоновано декілька варіантів технічної реалізації системи для просторової фотометрії біологічних середовищ при визначенні індикатриси багатократного розсіяння. Проведено експериментальні дослідження анізотропії розсіяння на еталонних зразках (пластини молочного скла товщиною 1, 3 та 5 мм ) та на зрізах біологічних тканин (заднього окісту свині та м'язів курки-бройлера товщиною 1,4±0,02мм та 0,76±0,02мм відповідно). Показано вплив осьової асиметрії анізотропії розсіяння біологічних середовищ на точність визначення оптичних коефіцієнтів дифузного відбиття та повного пропускання при моделюванні поширення оптичного випромінювання прямим методом Монте-Карло.
Журнал "Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї"
Рік видання: 2015
Том: 30; Номер: 2
УДК: 535.2:616-71
С. 40–49


Головна сторінка