| | Друковані статті Тимчика Г.С. | |

Геометрична смуга пропускання оптичного спектроаналізатора

Автори: В.Г. Колобродов, Г.С. Тимчик, М.С. Колобродов
Проблематика. Когерентні оптичні спектроаналізатори (КОС) широко застосовуються в системах обробки інформації. Ефективність роботи спектроаналізатора визначається його узагальненими характеристиками, такими як робочий діапазон просторових частот, просторова смуга пропускання, просторова спектральна роздільна здатність і енергетична роздільна здатність. Однією із таких характеристик є геометрична шумова смуга пропускання GNBW (Geometrical Noise Bandwidth), яка визначає просторове спек-тральне розділення спектроаналізатора.
Мета дослідження. Розробка фізико-математичної моделі КОС для розрахунку його геометричної шумової смуги пропускання.
Методика реалізації. На основі аналізу фізико-математичної моделі КОС запропоновано визначати розподіл амплітуди поля на виході спектроаналізатора за допомогою його геометричної шумової смуги пропускання.
Результати дослідження. Встановлено, що спектроаналізатор можна розглядати як лінійну інваріантну когерентну оптичну систему, яка характеризується імпульсним відгуком і передавальною функцією. При цьому геометрична шумова смуга пропускання КОС дорівнює площі вхідного транспаранта, амплітудний коефіцієнт пропускання якого визначається амплітудою досліджуваного сигналу.
Висновки. Аналіз розробленої фізико-математичної моделі КОС показав, що геометрична шумова смуга пропускання є однією із важливих характеристик спектроаналізатора, оскільки дає змогу розрахувати його просторове спектральне розділення. Встановлено, що когерентна передавальна функція оптичного спектроаналізатора дорівнює площі вхідного транспаранта, амплітудний коефіцієнт пропускання якого визначається амплітудою досліджуваного сигналу.
Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
Рік видання: 2016
Номер: 1
УДК: 681.758
С. 108–116


Головна сторінка