| | Друковані статті Терещенка М.Ф. | |

Дослідження показників, які впливають на якість зображення при ультразвуковій діагностиці біологічних тканин

Автори: Клименко С. О., Єкімов І. Д., Терещенко М. Ф., Тимчик Г. С.
Встановлено параметри, які значно впливають на якість ехозображення внутрішніх органів, а також досліджується ультразвуковий метод візуалізації за допомогою параметра петлі гістерезису (НР), яка характеризує місцевий в'язкопружний гістерезис біологічних тканин (БТ). Виявилося, що для параметра НР розпізнавання дегенерації тканини і її компонентів достатньо змін чутливості сканера. Зображення НР досліджується в якості способу для оцінки деформації зображень різноманітної інформації про БТ в В-режимі, враховуються зміни температури та вікові зміни БТ, для більш об'єктивного опису математичної моделі взаємодії ультразвуку з БТ. Швидкість проникнення молекул через мембрани істотно залежить від температури. Таку залежність розглядають як наслідок необхідності подолання молекулою деякого потенційного бар'єру. У нашому випадку, температура є функцією від частоти та інтенсивності ультразвуку, тому проведені дослідження впливу температури на параметри якості зображення.
Вісник НТУУ "КПІ". Серія Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 49
УДК: 615.837.3
С. 180–185


Головна сторінка