| | Друковані статті Тимчика Г.С. | |

Граничні характеристики когерентного оптичного спектроаналізатора

Автори: Тимчик Г.С., Нгуєн К.А., Колобродов М.С.
Розглянуто вплив розмірів і параметрів компонентів системи когерентного оптичного спектроаналізатора на ефективність його роботи. Одними із критеріїв оцінки якості роботи спектроаналізаторів є роздільна здатність та просторова смуга пропускання. Відповідно, в роботі досліджується залежність граничних характеристик від зміни параметрів компонентів системи когерентного спектроаналізатора. Розглянуто вплив аберацій Фур'є-об'єктива і геометричних розмірів ПЗЗ-матриці на спектральну роздільну здатність та смугу пропускання в схемі когерентного спектроаналізатора, коли вхідний транспарант розміщений у передній фокальній площині Фур'є-об'єктива. Як вхідний транспарант був вибраний круглий отвір. Отримано вирази, що показують залежність граничних характеристик від розмірів компонентів системи при використанні матричного приймача випромінювання великого формату. В наведеному прикладі показано, що більші розміри матриці дають змогу отримати вищу роздільну здатність та більшу смугу пропускання приладу.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2014
Номер: 5
УДК: 681.758
С. 119–123., Іл. 2. Бібліогр.: 5 назв.


Головна сторінка