| | Друковані статті Тимчика Г.С. | |

Дослідження впливу лазерного випромінювання на температурні процеси у біологічних тканинах

Автори: Тимчик Г.С., Терещенко М.Ф., Ляшенко О.Г., Гнатейко О.С.
В більшості країн світу спостерігається інтенсивне впровадження лазерного випромі- нювання в біологічних дослідженнях та у практичній медицині. Вплив низькоінтенсивних лазерів призводить до швидкого затухання гострих запалювальних явищ, стимулює репаративні (відновлювальні) процеси та оптимізує мікроциркуляцію тканин. Доведено, що низькоінтенсивне лазерне випромінювання (НІЛВ) має виражену терапевтичну дію. Досліджено зміни температури шкіри людини в залежності від типу шкіри та оптичних і теплофізичних параметрів шкіри до та після впливу НІЛВ. Приведено результати математичного моделювання впливу НІЛВ та отримано фактичні дані впливу НІЛВ на епідерміс людини вікової групи 20-25 років, з різними відтінками шкіри, що отримані за допомогою інфрачервоної термографії. Встановлено залежності зміни температури шкіри двох типів від часу впливу НІЛВ та від температури оточуючого середовища.
Вісник НТУУ "КПІ". Серія Приладобудування.
Рік видання: 2015
Номер: 49
УДК: 615.831.7
С. 153–158


Головна сторінка