| | Друковані статті | |

Застосування акустичного методу для діагностики напруженого стану фасонних профілів

Автори: Г.С. Тимчик, М.В. Філіппова, М.О. Демченко
Проблематика. Стаття присвячена проблемі кількісної оцінки напруженого стану фасонних профілів металевих конструкцій у процесі експлуатації без розвантаження з використанням акустичного методу контролю.
Мета дослідження. Удосконалення акустичної діагностики напруженого стану фасонних профілів металевих конструкцій, що досягається використанням акустичного методу контролю.
Методика реалізації. Для досягнення мети дослідження було запропоновано використання дзеркально-тіньового методу прозвучування. 
Результати дослідження. Визначено акустопружні коефіцієнти зв’язку для фасонних профілів металевих конструкцій, що враховують товщину та густину контактної рідини, силу притискання перетворювачів до об’єкта контролю, кут введення ультразвукової хвилі та матеріал об’єкта контролю, з використанням ділянки нейтральної лінії фасонного профілю металевої конструкції, що дає змогу підвищити точність діагностики.
Висновки. Експериментальні дослідження на металі з відомим хімічним складом дали змогу встановити акустопружні коефіцієнти зв’язку для фасонних профілів металевих конструкцій. Проведений порівняльний аналіз значень напружень, отриманих теоретично та за допомогою запропонованого методу акустичної діагностики, показав абсолютну похибку для одновісних напружень 10 МПа, що не перевищує 3 % від межі текучості матеріалу.
Ключові слова: Фасонні профілі; Дзеркально-тіньовий метод; Металеві конструкції
Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
Год издания: 2016
Номер: 5
УДК: 624.014:620.111.3
С. 99–105


Головна сторінка