| | Друковані статті Тимчика Г.С. | |

Просторова смуга пропускання оптичного спектроаналізатора

Автори: Колобродов В.Г., Тимчик Г.С., Колобродов М.С.
Розроблено фізико-математичну модель когерентного оптичного спектроаналізатора для розрахунку його просторової смуги пропускання, яка визначає просторову спектральну роздільну здатність спектроаналізатора. В основу моделі для визначення просторової смуги пропускання покладено максимальний кут відхилення про-менів дифракційною граткою, яка розташована в передній фокальній площині об’єктива. На основі математич-ної моделі перетворення когерентного оптичного випромінювання Фур’є-об’єктивом отримано рівняння для розрахунку просторової смуги пропускання як для параксіальної області, так і для довільної області спектраль-ного аналізу за умови відсутності він’єтування в оптичній системі когерентного оптичного спектроаналізатора. Отримані також рівняння для розрахунку просторової смуги пропускання об’єктива та ПЗЗ-матриці, які засто-совуються в когерентному оптичному спектроаналізаторі. Розглянуто приклад розрахунку просторової смуги пропускання заданого спектроаналізатора. Встановлено, що формат і розмір пікселя ПЗЗ-матриці обмежують величину смуги пропускання когерентного оптичного спектроаналізатора, яка визначалася за допомогою час-тоти Найквіста.
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Рік видання: 2015
Номер: 5
УДК: 681.758
С. 50–55


Головна сторінка