| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №48 | |

Тимчик Г. С., Осадчий О. В., Чупіка Б. С.
ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ ПРИ ЛАЗЕРОТЕРАПІЇ - завантажити (стор. 175-182)
УДК 612.16
Лазеротерапія займає особливе місце серед немедикаментозних методів лікування. Важливою характеристикою при такому впливі є оцінка фізіологічного стану людини. В статті наведено основні показники, а саме ступінь кровонаповнення забезпечуючих органи і тканини мікросудини. Метою роботи є підвищення ефективності визначення рівня лазерної чутливості, шляхом аналізу структурних та спектральних характеристик фотоплетизмограми. В результаті досліджень було запропоновано алгоритм проведення процедури, створено математичну модель дослідження, що дозволяє адекватно аналізувати фотоплетизмографічні показники будь якого характеру.
Ключові слова: лазеротерапія, фотоплетизмограма, фізіологічний стан, пульсова хвиля, кардіоцикл.

Вісник №48

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2014