Списки зарахованих (контракт, 1 курс, ЗНО)

Денна форма навчання 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – Завантажити 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка – Завантажити Заочна форма навчання 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – Завантажити

Детальніше

Списки зарахованих (бюджет, магістратура)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Освітньо-наукова програма підготовки (денна форма навчання) Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування Роботизовані та автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Освітньо-професійна програма підготовки (Денна форма навчання) Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології…

Детальніше

Списки зарахованих (бюджет, 1 курс, молодший спеціаліст)

Списки зарахованих з 21 вересня 2020 року на перший курс за державним замовлення на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст»: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (денна форма), 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (денна форма) – завантажити Джерело: Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського

Детальніше