Результати опитування роботодавців

Результати опитування роботодавців щодо рівня задоволеності організацією освітнього процесу на приладобудівному
факультеті, змісту освітньо-професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані
системи та технології в приладобудуванні» за спеціальністю 151 Автоматизація та
компʼютерно-інтегровані технології

Детальніше