Освітньо-наукова програма другого рівня вищої освіти

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” галузі знань “17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації” кваліфікації “Магістр з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки” на приладобудівному факультеті: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (2023) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (2022) Громадське обговорення освітньо наукової програми Розроблена програма врахувала…

Детальніше