Освітні програми другого рівня ВО (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

Опис освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Детальніше