Випуск №40

Вісник НТУУ “КПІ” – Випуск №40

Титульна сторінка
Зміст

 • Мелешко В.В., Кучер В.В. Методики списання магнітної девіації курсових систем – завантажити (стор. 5-9)
 • Аврутов В.В. О скалярной калибровке блока гироскопов и акселерометров – завантажити (стор. 10-17)
 • Русняк І.М. Вимірювання мінімальних значень відношення сигнал/шум в телевізійних і тепловізійних системах автоматичного супроводження – завантажити (стор. 18-23)
 • Колобродов В.Г., Харитоненко К.В. Застосування методів і алгоритмів цифрової обробки зображень в оптико-електронних приладах – завантажити (стор. 23-31)
 • Кучеренко О.К., Муравьёв А.В., Куцурук В.Н. Влияние температуры на терморасфокусировку фокусирующего узла в инфракрасных системах – завантажити (стор. 32-38)
 • Колобродов В.Г., Наздравецький О.О. Вплив руху об’єкта на максимальну дальність виявлення тепловізійної системи спостереження – завантажити (стор. 38-46)
 • Дідух Н.І., Міхеєнко Л.А., Свєшніков В.С. Радіометрія і метрологія світлодіодів – завантажити (стор. 46-54)
 • Коваль С.Т., Цушко П.Н. Определение спектральных характеристик приемников излучения с использованием набора светоизлучающих диодов – завантажити (стор. 54-63)
 • Дейко А.В., Колобродов В.Г., Кучугура І.О. Тестування розділювальної здатності цифрових фотокамер – завантажити (стор. 64-71)
 • Переїденко А.В., Єременко В.С., Павленко Ж.О. Система класифікації дефектів на основі штучних нейронних мереж – завантажити (стор. 71-80)
 • Максименко Ю.Н., Мазан Е.Г., Тимин А.К. Переносной оптический пылемер ВОГ–2 – завантажити (стор. 81-85)
 • Сенаторов М.В., Микитенко В.І. Модернізація авіаційного стрілецького прицілу комплексуванням інформаційних каналів – завантажити (стор. 86-93)
 • Тихан М.О. Метод вимірювання динамічного тиску в умовах нестаціонарного термовпливу – завантажити (стор. 93-99)
 • Yuriy D. Filatov, Olexandr Yu. Filatov, Vasil P. Yashchuk, Uwe Heisel, Michael Storchak, Guy Monteil Іn situ control of roughness of finishing processing – завантажити (стор. 100-105)
 • Скицюк В.І. Панданна зона різального інструмента і деталі (Частина 1). – завантажити (стор. 105-111)
 • Лукашенко А.Г., Лукашенко Д.А., Лукашенко В.А., Лукашенко В.М. Модель эффективного цифро-аналогового преобразователя для специализированных лазерных манипуляторов – завантажити (стор. 112-118)
 • Чиж І.Г., Афончина Н.Б., Якименко Т.М. Метод відтворення функції хвильової аберації за картинами ізодіоптрійних зон на зіниці ока – завантажити (стор. 119-125)
 • Котовський В.Й., Осауленко В.Л., Довженко О.П.Багатоканальний прилад для неінвазивних досліджень вмісту кисню в організмі – завантажити (стор. 125-136)
 • Терещенко М.Ф., Кирилова А.В. Принципи побудови сучасних ультразвукових терапевтичних апаратів – завантажити (стор. 136-143)
 • Куценко В.П. Підповерхневе зондування просторово неоднорідних середовищ – завантажити (стор. 143-151)
 • Яненко О.П.,Перегудов С.М., Федотова І.В. Мікрохвильова терапія: апаратурне забезпечення та технології лікування – завантажити (стор. 151-158)
 • Терещенко М.Ф., Кулик З.В. Багатофункціональні фізіотерапевтичні апарати комплексної дії – завантажити (стор. 159-165)
 • Інформація – завантажити (стор. 166-172)

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2010

 

Випуск №39

Вісник НТУУ “КПІ” – Випуск №39

Титульна сторінка
Зміст

 • Красковский А.П. Исследование побочных мод колебаний в пьезоэлектрических преобразовательных элементах ультра-звуковых фазированных антенных решеток – завантажити (стор. 5-13)
 • Мелешко В.В., Янчевский А.Ю., Скуднева О.В. Гироскоп направления c интегрально – позиционной горизонтальной коррекцией на качке – завантажити (стор. 14-20)
 • Лазарев Ю.Ф. Соударение рамок карданового подвеса гироскопа – завантажити (стор. 21-28)
 • Гнатейко Н.В., Безвесильная Е.Н., Штефан Н.И., Гнатейко В.В. Влияние скорости вращения земли на точность измерения углов с помощью лазерного гироскопа – завантажити (стор. 29-33)
 • Артюхина Н.К. Принципы построения светозащитных бленд и методика расчета диаграмм виньетирования в четырехзер-кальных анастигматах – завантажити (стор. 34-41)
 • Колобродов В.Г., Пивторак Д.А. Сравнение эффективности систем с локальным управлением экспозиции – завантажити (стор. 41-45)
 • Михеенко Л.А., Генсицкий А.И. Косвенные методы радиометрической калибровки диффузных излучателей – завантажити (стор. 45-51)
 • Можарська К.В., Сокуренко В.М. Виділення крайових точок зіниці на іридодіагностичному зображенні ока – завантажити (стор. 51-58)
 • Демченко Л.І., Русняк І.М., Стефанович В.Т. Врахування впливу дифракційних явищ в енергетичних розрахунках систем спостереження з телевізійними камерами – завантажити (стор. 58-63)
 • Тымчик Г.С., Подолян А.А. Контроль качества работ при муфтовом ремонте магистральных газопроводов – завантажити (стор. 64-70)
 • Міхеєва І.Л., Дашковський О.А., Грабар В.Я. Особливості побудови електрохімічного газоаналізатора оксиду вуглецю в атмосферному повітрі – завантажити (стор. 71-75)
 • Погребенник В.Д., Політило Р.В., Романюк А.В. Аналіз методичної похибки вимірювання загальної концентрації домішок у воді – завантажити (стор. 76-80)
 • Порєв В.А., Мухлинін С.М. Сучасна технологія безконтактного обстеження трубопроводів у водному середовищі – завантажити (стор. 81-88)
 • Панченко Р.Н. Мембрана в акустической среде – завантажити (стор. 88-91)
 • Тихан М.О. Корекція температурної похибки тензорезистивного вимірювача тиску при нестаціонарному термовпливі – завантажити (стор. 91-96)
 • Ящук В.П., Пригодюк О.А., Філатов О.Ю., Філатов Ю.Д., Хайзель У., Сторчак М., Монтей Г. Методика реєстрації кутових діаграм відбивання і роз-сіяння світла прецизійних оптичних поверхонь – завантажити (стор. 96-104)
 • Скицюк В.І., Вовк Я.В. Теоретичні засади руху чутливої системи анб на токарних верстатах з cnc – завантажити (стор. 104-110)
 • Симута Н.А., Румбешта В.А., Подвысоцкая В.С.Диагностика техниче-ского состояния режущего инструмента при механообработке – завантажити (стор. 111-116)
 • Яганов П.О.Розширення функціональних можливостей автоматизованих систем управління будівлями – завантажити (стор. 116-124)
 • Денисов М.О., Редчук О.О., Корольова Т.В.Лабораторний макет системи лікування онкозахворювань за методом фотодинамічної терапії – завантажити (стор. 125-129)
 • Терещенко М.Ф., Кирилова А.В.Оцінка впливу ультразвукового сигналу на біологічні тканини. Частина 1 – завантажити (стор. 130-136)
 • Шиша Т.О., Чиж І.Г.Вплив асферичності оптичних поверхонь абераційної моделі ока на хвильову аберацію, що моделюється – завантажити (стор. 136-142)
 • Терещенко М.Ф., Рудик В.Ю.Магнітотерапевтичний апарат та міра для його повірки – завантажити (стор. 142-148)
 • Котовський В.Й., Осауленко В.Л.Розробка пристрою для дослідження газообмінних процесів біологічних об`єктів – завантажити (стор. 149-156)
 • Яковенко И.А., Клочко Т.Р., Леус Е.А.Автоматизация обработки экг для повышения достоверности диагноза – завантажити (стор. 156-163)
 • Клочко Т.Р., Дастжерди А.Х.М.Взаимодействие электромагнитного излучения смешанного типа с биологическими структурами живых объектов – завантажити (стор. 163-167)
 • Болдескул А.Е., Охай Ю.И.Использование аппаратурно-сенсорных средств для исследования фактора формы объекта (пирамида) – завантажити (стор. 168-172)

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2009

Випуск №38

Вісник НТУУ “КПІ” – Випуск №38

Титульна сторінка
Зміст
Розділ 1 (стор. 5-16)
Розділ 2 (стор. 17-38)
Розділ 3 (стор. 39-57)
Розділ 4 (стор. 58-70)
Розділ 5 (стор. 71-84)
Розділ 6 (стор. 85-92)
Розділ 7 (стор. 93-106)
Розділ 8 (стор. 107-161)
Розділ 9 (стор. 162-170)
Вітання (стор. 171-172)

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2011

 

Випуск №37

Вісник НТУУ “КПІ” – Випуск №37

Титульна сторінка
Зміст
Розділ 1 (стор. 5-13)
Розділ 2 (стор. 14-39)
Розділ 3 (стор. 40-51)
Розділ 4 (стор. 52-67)
Розділ 5 (стор. 68-81)
Розділ 6 (стор. 82-97)
Розділ 7 (стор. 98-128)
Розділ 8 (стор. 129-151)

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2009