Випуск №40

Вісник НТУУ “КПІ” – Випуск №40

Титульна сторінка
Зміст

 • Мелешко В.В., Кучер В.В. Методики списання магнітної девіації курсових систем – завантажити (стор. 5-9)
 • Аврутов В.В. О скалярной калибровке блока гироскопов и акселерометров – завантажити (стор. 10-17)
 • Русняк І.М. Вимірювання мінімальних значень відношення сигнал/шум в телевізійних і тепловізійних системах автоматичного супроводження – завантажити (стор. 18-23)
 • Колобродов В.Г., Харитоненко К.В. Застосування методів і алгоритмів цифрової обробки зображень в оптико-електронних приладах – завантажити (стор. 23-31)
 • Кучеренко О.К., Муравьёв А.В., Куцурук В.Н. Влияние температуры на терморасфокусировку фокусирующего узла в инфракрасных системах – завантажити (стор. 32-38)
 • Колобродов В.Г., Наздравецький О.О. Вплив руху об’єкта на максимальну дальність виявлення тепловізійної системи спостереження – завантажити (стор. 38-46)
 • Дідух Н.І., Міхеєнко Л.А., Свєшніков В.С. Радіометрія і метрологія світлодіодів – завантажити (стор. 46-54)
 • Коваль С.Т., Цушко П.Н. Определение спектральных характеристик приемников излучения с использованием набора светоизлучающих диодов – завантажити (стор. 54-63)
 • Дейко А.В., Колобродов В.Г., Кучугура І.О. Тестування розділювальної здатності цифрових фотокамер – завантажити (стор. 64-71)
 • Переїденко А.В., Єременко В.С., Павленко Ж.О. Система класифікації дефектів на основі штучних нейронних мереж – завантажити (стор. 71-80)
 • Максименко Ю.Н., Мазан Е.Г., Тимин А.К. Переносной оптический пылемер ВОГ–2 – завантажити (стор. 81-85)
 • Сенаторов М.В., Микитенко В.І. Модернізація авіаційного стрілецького прицілу комплексуванням інформаційних каналів – завантажити (стор. 86-93)
 • Тихан М.О. Метод вимірювання динамічного тиску в умовах нестаціонарного термовпливу – завантажити (стор. 93-99)
 • Yuriy D. Filatov, Olexandr Yu. Filatov, Vasil P. Yashchuk, Uwe Heisel, Michael Storchak, Guy Monteil Іn situ control of roughness of finishing processing – завантажити (стор. 100-105)
 • Скицюк В.І. Панданна зона різального інструмента і деталі (Частина 1). – завантажити (стор. 105-111)
 • Лукашенко А.Г., Лукашенко Д.А., Лукашенко В.А., Лукашенко В.М. Модель эффективного цифро-аналогового преобразователя для специализированных лазерных манипуляторов – завантажити (стор. 112-118)
 • Чиж І.Г., Афончина Н.Б., Якименко Т.М. Метод відтворення функції хвильової аберації за картинами ізодіоптрійних зон на зіниці ока – завантажити (стор. 119-125)
 • Котовський В.Й., Осауленко В.Л., Довженко О.П.Багатоканальний прилад для неінвазивних досліджень вмісту кисню в організмі – завантажити (стор. 125-136)
 • Терещенко М.Ф., Кирилова А.В. Принципи побудови сучасних ультразвукових терапевтичних апаратів – завантажити (стор. 136-143)
 • Куценко В.П. Підповерхневе зондування просторово неоднорідних середовищ – завантажити (стор. 143-151)
 • Яненко О.П.,Перегудов С.М., Федотова І.В. Мікрохвильова терапія: апаратурне забезпечення та технології лікування – завантажити (стор. 151-158)
 • Терещенко М.Ф., Кулик З.В. Багатофункціональні фізіотерапевтичні апарати комплексної дії – завантажити (стор. 159-165)
 • Інформація – завантажити (стор. 166-172)

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2010