Правила прийому 2018

Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2018 році

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2018 році

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2018 році

Адреса Приймальної комісії: м. Київ, вул. Політехнічна, 14 (корпус 16), кімн. 157
Телефон: (+380 44) 204-96-45, 204-96-46
Email: pk@kpi.ua

Офіційний сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Перелік спеціальностей та спеціалізацій на приладобудівному факультеті

Набір студентів на 1 курс у 2018 році проводиться на спеціальності (розподіл за спеціалізаціями буде проведено окремо).

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма: Комп’ютерно-інтегровані системи та технологіїприладобудування

Спеціалізації:

 • Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів – опис
 • Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів – опис
 • Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування – опис
 • Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики – опис
 • Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології – опис
 • Комп’ютерно-інтегровані медичні системи – опис

Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітня програма: Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванні

Спеціалізації:

 • Інформаційні та вимірювальні технології в приладобудуванні – опис
 • Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки – опис
 • Фотоніка та оптоінформатика – опис

Освітня програма: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізації:

 • Метрологія та вимірювальна техніка – опис
 • Інформаційні вимірювальні технології та системи – опис

Програми вступних фахових випробувань

151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
 • Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра (для вступників з інших напрямків підготовки) – завантажити
 • Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра – завантажити
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра (для вступників з інших напрямків підготовки) – завантажити
 • Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра – завантажити
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

Програми з підготовки аспірантів і магістрантів