Правила прийому 2024 (Бакалаврат)

за сертифікатами ЗНО/НМТ,
за дипломом молодшого спеціаліста/бакалавра

за науковою або професійною програмою підготовки

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році

У 2024 році для вступу використовують результати національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови, математики, історії України (обовʼязково) та фізики або іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської), або хімії, або біології або географії, або української літератури (четвертий предмет за вибором вступника). Також можна скористатись результатами НМТ 2023 року, НМТ 2022 року або результами ЗНО 2021 року (виключно повністю весь тест, що складався у відповідний рік, без можливості вибору предметів з різних років).
Про НМТ (структуру тестів та процедуру складання) – на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2024 році

Основні новації:
можна подати до 5 заяв за державним замовленням (бюджет) та до 10 заяв за кошти фізичних та / або юридичних осіб (контракт);
враховуються результати НМТ-2023, НМТ-2022, ЗНО 2021 року;
вступна кампанія розпочнеться 01 липня – в цей день відкриється можливість зареєструвати електронний кабінет вступника;
початок подання заяв 19 липня, отримання рекомендації на бюджет 05 серпня, на контракт – 10 серпня
вступники мають підтвердити, що бажають навчатись, в особистому кабінеті або у відбірковій комісії обраного факультету чи навчально-наукового інституту.

Освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна»

КПІ ім. Ігоря Сікорського приймає на перший рік навчання:

 • для здобуття ступеня бакалавра (3 роки 10 місяців) вступників, які здобули повну загальну середню освіту (ПЗСО);
 • для здобуття ступеня бакалавра (зі скороченим строком навчання, 2 роки 10 місяців) вступників, які здобули диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра (НРК5).

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими в 2024 р. Приладобудівний факультет проводить підготовку:

 • Спеціальність 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (денна, заочна форми)
 • Спеціальність 175 Інформаційно-вимірювальні технології (денна, заочна форми)

Сертифікати про акредитацію

Освітні програми на ПБФ

– Освітня програма та навчальний план (бакалаврат, спеціальність 174)
Максимальний обсяг держ. замовлення для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО – ААА місць (денна форма) та ААА місць (заочна форма)
– Освітня програма та навчальний план (бакалаврат, спеціальність 175)
Максимальний обсяг держ. замовлення для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО – ААА місць (денна форма) та ААА місць (заочна форма)
Всі освітні програми розміщуються – https://osvita.kpi.ua

Розрахунок конкурсного балу

Розрахунок конкурсного балу прописано в п.6 Правил прийому
При вступі на бюджет необхідний мінімальний конкурсний бал 130; при вступі на контракт – мінімальний конкурсний бал 100.

Перелік вагових коефіцієнтів

(Додаток 7 до Порядку прийому)

Конкурсний бал, після його обчислення, балансується на коефіцієнти шляхом множення: згідно правил прийому для спеціальностей 174 та 175, за якими проводиться набір на приладобудівному факультеті, діє галузевий коефіцієнт 1,02 за умови виставлення при поданні заяви пріорітету 1 або 2. Інформація про це в розділі офіційні документи для вступників (Додаток 6 до Порядку прийому).

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Про мотиваційний лист

Обов’язково під час подання електронних заяв потрібно надати мотиваційний лист для вступу до університету. Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. Обсяг мотиваційного листа не має перевищувати 4000 знаків (без врахування пробілів).
Вимоги до мотиваційного листа

Перелік документів для вступу

Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до 10 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Етапи вступної компанії

(ключові дати)

Вартість навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб

(контракт на 23/24 навч. р.)

Розклад роботи Приймальної комісії

Інформація щодо працевлаштування

Адреса Відбіркової комісії ПБФ:

м. Київ, пр-кт Берестейський, 37 корпус 1, кімн. 203-1
Телефон гарячої лінії ПБФ: (+380 93) 700-51-06
Email: vk.pbf@lll.kpi.ua
Telegram-канал для вступників ПБФ: https://t.me/kpi_pbf_abit

Адреса Приймальної комісії університету:

м. Київ, вул. Політехнічна, 14, корпус 16, кімн. 137
Телефони Приймальної комісії: (+380 44) 204-96-45, (+380 44) 204-96-46
Email: pk.kpi@lll.kpi.ua
Офіційний сайт Приймальної комісії: https://pk.kpi.ua
Бакалаврат на сайті Приймальної комісії: https://pk.kpi.ua/entry-1-course – розміщується вся найновіша актуальна офіційна інформація (правила, дати іспитів, вартість, обсяги і т.і.)

Детальніше

Умови вступу до аспірантури

Умови вступу

Вступ до аспірантури регламентує і супроводжує Відділ аспірантури і докторантури університету https://aspirantura.kpi.ua – розміщується вся найновіша актуальна офіційна інформація (правила, дати іспитів, вартість, обсяги і т.і.)

Програми вступних іспитів до аспірантури (фахові, додаткові, іноземна мова)

Вступ 2024

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2024 році планується з 22 липня 2024 року по 26 серпня 2024 року з 09.30 до 11.30 та з 14.00 до 17.00 (к. 247- 1 корп.).

З метою оптимізації процедури подання документів до аспірантури для вступників на ПБФ виділено дні з 22.07 по 26.07.2024.

Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 22 липня 2024 року шляхом заповнення даної Google-форми: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFLDcTFjNSahgY1tlvFcymI5scYr8EjQSDPzcdVfbUXZ0xYw/viewform
Вступник має подати такі документи особисто у відділі аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського або електронною поштою з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Етапи вступу:

 • Реєстрація заяв на участь в ЄВІ (єдиний вступний іспит): 07 травня – 18:00 29 травня 2024 року (основна сесія)
 • Початок прийому заяв та документів: 22 липня 2024 року
 • Закінчення прийому заяв та документів: 18:00 26 серпня 2024 року
 • Строки проведення вступних випробувань: 02 вересня 2024 року – 13 вересня 2024 року (відповідно до розкладу, затвердженого предметною комісією)
 • Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 16 вересня 2024 року
 • Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 18:00 20 вересня 2024 року
 • Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця державного замовлення: не пізніше 23 вересня 2024 року
 • Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше 18:00 25 вересня 2024 року
 • Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше 26 вересня 2024 року

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • копія екзаменаційного листка ЄВІ або копія дійсного сертифіката тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або дійсного сертифіката Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); або дійсного сертифіката TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); або дійсного сертифіката тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
 • екзаменаційна картка до екзаменаційного листка ЄВІ, якщо вступник не підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
 • заява про допуск до участі у конкурсному відборі на навчання в аспірантурі подається на ім’я ректора (бланк заяви);
 • заява про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури;
 • анкета (бланк);
 • копія диплома магістра (спеціаліста);
 • копія додатку до диплому магістра (спеціаліста);
 • мотиваційний лист, в якому зазначається інформація про наукові досягнення вступника у вигляді списку публікацій (за наявності);
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копія військово-облікового документа – (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) з відміткою військово-мобілізаційного відділу КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • копія паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією)*; або за наявності паспорта нового зразка: копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • витяг з реєстру територіальної громади з вказаним місцем реєстрації;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Програми вступних іспитів до аспірантури

Наукова робота аспірантів

Контакти відділу аспірантури та докторантури:

м. Київ, пр-кт Берестейський, 37, корпус 1, кімн. 247
Години прийому: 14:00-17:00

 (+380 44) 204-93-49
Email: aspirantura@kpi.ua

Офіційний сайт Приймальної комісії: http://aspirantura.kpi.ua