Каталог вибіркових дисциплін третього (PhD) рівня ВО

  1. Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» третього (PhD) рівня вищої освіти ухвалено на Методичною радою КПІ ім. Ігоря сікорського, протокол №3 від 27 січня 2022 р.
    завантажити
  2. Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін освітньої програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» третього (PhD) рівня вищої освіти ухвалено на засіданні Вченої ради ПБФ, протокол №1/21 від 28 грудня 2021 р.
    завантажити
  3. Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін освітньої програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» третього (PhD) рівня вищої освіти ухвалено на засіданні Вченої ради ПБФ, протокол №1/21 від 25 січня 2021 р.
    завантажити