Сертифікатні програми першого рівня ВО (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

  • Інформаційні технології екологічної безпеки

Слухачами сертифікатної програми можуть бути як здобувачі освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського, так і зовнішні слухачі. Зовнішні слухачі зобов’язані пройти тестування для перевірки знань з профільних дисциплін освітньої програми «Інформаційні вимірювальні технології», які є основою для опанування, поглиблення знань та навичок під час проходження навчання за сертифікатною програмою. Сертифікатна програма розрахована на студентів 3 та 4 курсу денної та заочної форми навчання. Запис на програму відбувається в період реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік.

Завантажити опис програми