Сертифікатні програми другого рівня ВО (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

 • Комп’ютерно-інтегровані біомедичні системи та технології

Сертифікатна програма розроблена як профілізаційна складова освітньої програми “Комп’ютерно-інтегровані технології в приладобудуванні” для посилення професійної підготовки фахівців з приладобудування у сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій шляхом підсиленні окремих компетентностей. Запис на програму відбувається в період реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік/семестр.

Завантажити опис програми

 • Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики

Мета програми – поглиблення фундаментальних і формування спеціальних знань та вмінь для підготовки кваліфікованих фахівців, здатних застосовувати інноваційні підходи та сучасні інформаційні технології для вирішення складних нестандартних задач і проблем під час створення, вдосконалення, модернізації, експлуатації та супроводження роботизованих і автоматизованих систем неруйнівного контролю, технічної діагностики та управління, які відповідають потребам ринку праці та сучасним промисловим тенденціям.

Завантажити опис програми

 • Комп’ютерно-інтегровані технології та системи в енергозбереженні

Мета програми – поглиблення фундаментальних і формування спеціальних знань та вмінь для підготовки кваліфікованих фахівців, здатних застосовувати інноваційні підходи та сучасні інформаційні технології для вирішення складних нестандартних задач і проблем під час створення, вдосконалення, модернізації, експлуатації та супроводження автоматизованих комп’ютерно-інтегрованих систем енергозбереження, які відповідають потребам ринку праці та сучасним промисловим тенденціям.

Завантажити опис програми

 • Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів

Сертифікатну програму призначено для задоволення освітніх потреб студентів університету та зовнішніх слухачів, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми із комп’ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів, автоматизації виробничих процесів, з застосуванням програмно-технічних комплексів та технічних засобів автоматизації.
Сертифікатна програма передбачає поглиблення компетентностей, що пов’язані із складними спеціалізованими задачами і проблемами автоматизації, комп‘ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів. Програма наповнена унікальним контентом та авторськими курсами, які характеризуються практичністю та актуальністю інформації, що дозволяє отримати додаткові знання та навички, підготувати висококваліфікованих фахівців, які відповідають потребам ринку праці та сучасним тенденціям розвитку автоматизації і комп‘ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів.

Завантажити опис програми

 • Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології

Сертифікатну програму запроваджено як профілізаційну складову освітньої програми, для задоволення освітніх потреб здобувачів – формування ними індивідуальної траєкторії здобуття вищої освіти. Програма спрямована на засвоєння слухачами особливостей проєктування автоматизованих оптико-електронних систем різної складності та призначення. Вона наповнена унікальним контентом та авторськими курсами, які характеризуються практичністю та актуальністю інформації, що дозволяє отримати додаткові знання та навички з автоматизації і комп‘ютерно-інтегрованих технологій та розширити коло кар’єрних можливостей в сфері оптико-електронного приладобудування.

Завантажити опис програми

 • Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування

Мета сертифікатної програми – поглиблення фундаментальних і формування спеціальних знань та вмінь для підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних задач і проблем створення, вдосконалення, модернізації, експлуатації та супроводження автоматичних комп’ютерно-інтегрованих систем орієнтації, навігації, моніторингу та керування рухом у просторі в різних фізичних середовищах, які відповідають потребам ринку праці та сучасним промисловим тенденціям.

Завантажити опис програми

Сертифікатні програми другого рівня ВО (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

 • Інформаційні технології екологічної безпеки

Мета сертифікатної програми полягає у поглибленні підготовки, у відповідності до Стратегії університету, висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий науково-технічний простір фахівців ступеня магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, здатних до самостійної науково-дослідної, науково-інноваційної, організаційно-управлінської, педагогічної діяльності в галузі технічних наук за спеціалізацією «Інформаційні технології екологічної безпеки», шляхом інтерналізації освітнього процесу в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства і реалізується через поглиблення фундаментальних і формування спеціальних знань, вмінь і навичок для вирішення поставлених завдань (теоретичного та практичного характеру), з розробки та використання засобів інформаційно-вимірювальної техніки, використання комп’ютерних та інформаційних вимірювальних технологій для опрацювання результатів вимірювання та автоматизації діяльності при виконанні організаційних, технічних, науково-дослідних робіт, прикладних досліджень у сфері сучасних технологій з використанням метрології та метрологічної діяльності.

Завантажити опис програми

Навчальні плани підготовки магістрів (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

Прийом 2022 року

 • за освітньо-професійною програмою: Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні
  Строк навчання: 1 рік 4 місяці
  Форма навчання: очна
  Випускові кафедри: виробництва приладів, автоматизації систем неруйнівного контролю, комп’ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем
  завантажити
 • за освітньо-професійною програмою: Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні
  Строк навчання: 1 рік 4 місяці
  Форма навчання: заочна
  Випускові кафедри: виробництва приладів, автоматизації систем неруйнівного контролю, комп’ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем
  завантажити

Робочі навчальні плани на 2022/2023 розміщено на сайтах кафедр:


Прийом 2021 року

 • за освітньо-науковою програмою: Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні
  Строк навчання: 1 рік 9 місяців
  Випускові кафедри: виробництва приладів, приладобудування, приладів і систем неруйнівного контролю, приладів і систем орієнтації і навігації, оптичних та оптико-електронних приладів (з 01.07.2021 року кафедри: виробництва приладів, автоматизації систем неруйнівного контролю, комп’ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем, наказ № НУ-5-2021 від 12.01.2021 року )
Переглянути та/або завантажити
 • за освітньо-професійною програмою: Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні
  Строк навчання: 1 рік 4 місяці
  Випускові кафедри: виробництва приладів, приладобудування, приладів і систем неруйнівного контролю, приладів і систем орієнтації і навігації, оптичних та оптико-електронних приладів (з 01.07.2021 року кафедри: виробництва приладів, автоматизації систем неруйнівного контролю, комп’ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем, наказ № НУ-5-2021 від 12.01.2021 року )
Переглянути та/або завантажити

Навчальні плани підготовки бакалаврів (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

Прийом 2022 року

Навчальний план
 • за освітньо-професійною програмою: Інформаційні вимірювальні технології
  Строк навчання: 3 рік 10 місяців, очна форма навчання
  Випускова кафедра: інформаційно-вимірювальних технологій
Переглянути та/або завантажити
GDE Помилка: Unable to determine file type from URL
[згорнути]
 • за освітньо-професійною програмою: Інформаційні вимірювальні технології
  Строк навчання: 2 рік 10 місяців, очна форма навчання
  Випускова кафедра: інформаційно-вимірювальних технологій
Переглянути та/або завантажити
GDE Помилка: Unable to determine file type from URL
[згорнути]
 • за освітньо-професійною програмою: Інформаційні вимірювальні технології
  Строк навчання: 3 рік 10 місяців, заочна форма навчання
  Випускова кафедра: інформаційно-вимірювальних технологій
Переглянути та/або завантажити
GDE Помилка: Unable to determine file type from URL
[згорнути]

Робочі навчальні плани на 2022/2023 розміщено на сайті кафедри:

Прийом 2021 року

 • за освітньо-професійною програмою: Інформаційні вимірювальні технології
  Строк навчання: 3 рік 10 місяців, очна форма навчання
  Випускова кафедра: інформаційно-вимірювальних технологій
Переглянути та/або завантажити
 • за освітньо-професійною програмою: Інформаційні вимірювальні технології (інтегрований план)
  Строк навчання: 2 рік 10 місяців
  Випускова кафедра: інформаційно-вимірювальних технологій
Переглянути та/або завантажити