Розклад роботи приймальної комісії

Розклад роботи під час прийому заяв і документів:

ТермінДніГодини
08 травня – 30 травня 2023 рокуПонеділок – П’ятниця1400-1700
Субота, НеділяВихідний
31 травня 2023 рокуСереда1400-1800
01 липня 2023 рокуСубота1000-1400
02 – 19 липня 2023 рокуПонеділок – Четвер1000-1600
П’ятниця1000-1400
Субота, НеділяВихідний
19 липня – 04 серпня 2023 рокуПонеділок – П’ятниця1000-1700
Субота1000-1300
НеділяВихідний
31 липня 2023 рокуПонеділок 1000-1800
05 – 08 серпня 2023 рокуСубота – Вівторок 1000-1800
09 – 16 серпня 2023 рокуПонеділок – Четвер1200-1700
П’ятниця1000-1400
Субота, НеділяВихідний
26 серпня 2023 рокуСубота1200-1700
27 – 29 серпня 2023 рокуНеділя – Вівторок 1000-1700
30 серпня – 26 вересня 2023 рокуПонеділок – П’ятниця1200-1700
Субота, НеділяВихідний

Увага: у розкладі роботи можливі зміни

Програми вступних іспитів до аспірантури

Спеціальність:
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка


Спеціальність:
175 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка


Іноземна мова

Сертифікація дистанційних курсів

Згідно Порядку розроблення та сертифікації дистанційних курсів в КПІ ім. Ігоря Сікорського для надання сертифікату Комісія з дистанційного навчання Методичної ради приймає на розгляд відповідні подання Вчених рад факультетів разом з детальною інформацією про рекомендовані дистанційні курси.

Методична комісія інституту/факультету здійснює експертизу щодо відповідності структури та наповнення дистанційного курсу силабусу освітнього компоненту, вимогам порядку та освітній програмі (експертиза включає аналіз дистанційного курсу щодо логічності викладу матеріалів ДК, наявності всіх структурних елементів, технічної складової, наявності та якості відеоматеріалів тощо). У разі позитивного рішення Методична комісія факультету рекомендує Вченій раді інституту/факультету рекомендувати подані дистанційні курси для отримання сертифікату
Вчена рада факультету / навчально-наукового інституту розглядає та затверджує подані на сертифікацію дистанційних курсів, й надає подання до Комісії з дистанційного навчання Методичної ради разом з детальною інформацією про рекомендовані дистанційні курси.

До методичної комісії факультету подаються наступні документи:

  • детальна інформація про дистанційний курс
  • рецензія на рукопис від фахівця відповідної галузі знань, що не є співробітниками кафедри авторів/укладачів
  • витяг із засідання кафедри, про рекомендацію, щодо сертифікації дистанційного курсу

Всі документи подаються у роздрукованому вигляді та з підписами, а також в електронному вигляді (pbf_mc@lll.kpi.ua) до 10 числа кожного місяця, який передує засіданню Вченої Ради приладобудівного факультету.

Порядок надання грифів навчальним виданням

Згідно з Положенням про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського рукописи підручників та навчальних посібників, які мають авторський текст підлягають обов’язковій перевірці на плагіат (пп. 4.1.4, 4.1.5). Положення визначає порядок здійснення заходів з перевірки на академічний плагіат рукописів підручників, навчальних посібників (п. 9.9-9.17). Відповідно, висновок відповідального редактора повинен містити результати аналізу звіту подібності.

Пакет документів для розгляду Методичною комісією факультету надсилати на електронну пошту pbf_mc@lll.kpi.ua

Передумови до діючого Положення:


Схема розгляду рукопису підручника:

Детальніше про процедуру


Схема розгляду рукопису навчального посібника:

Детальніше про процедуру


Схема розгляду дистанційного курсу:

Детальніше про процедуру