Порядок надання грифів навчальним виданням

Увага!

Згідно з Положенням про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського рукописи підручників та навчальних посібників, які мають авторський текст підлягають обов’язковій перевірці на плагіат (пп. 4.1.4, 4.1.5). Положення визначає порядок здійснення заходів з перевірки на академічний плагіат рукописів підручників, навчальних посібників (п. 9.9-9.17). Відповідно, висновок відповідального редактора повинен містити результати аналізу звіту подібності.

Детальніше про процедуру

Детальніше про процедуру