Порядок надання грифів навчальним виданням

Згідно з Положенням про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського рукописи підручників та навчальних посібників, які мають авторський текст підлягають обов’язковій перевірці на плагіат (пп. 4.1.4, 4.1.5). Положення визначає порядок здійснення заходів з перевірки на академічний плагіат рукописів підручників, навчальних посібників (п. 9.9-9.17). Відповідно, висновок відповідального редактора повинен містити результати аналізу звіту подібності.

Пакет документів для розгляду Методичною комісією факультету надсилати на електронну пошту pbf_mc@lll.kpi.ua

Передумови до діючого Положення:


Схема розгляду рукопису підручника:

Детальніше про процедуру


Схема розгляду рукопису навчального посібника:

Детальніше про процедуру


Схема розгляду дистанційного курсу:

Детальніше про процедуру