Результати опитування здобувачів-магістрів

які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» другого (магістерського) рівня вищої освіти: