Результати опитування здобувачів-бакалаврів

які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Результати опитування здобувачів-магістрів

які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Результати опитування роботодавців

щодо рівня задоволеності організацією освітнього процесу, змісту освітньо-професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні»: