Результати опитування здобувачів-бакалаврів

які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: