Поновлення освітнього процесу

Відповідно до рішення Адміністративної ради університету, наказу МОНУ № 265 від 21.03.2022 “Про проведення атестації випускників закладів фахової передвищої, вищої освіти”, наказу ректора № НУ/55/2022 від 22.03.22

в КПІ ім. Ігоря Сікорського освітній процес буде відновлено з 04.04.2022

  • Проведення освітнього процесу планується у дистанційному режимі з використанням синхронної або асинхронної моделі освітньої взаємодії.
  • Моніторинг за здійсненням освітнього процесу в дистанційному режимі та за станом інформації про результати навчання буде відбуватись в АС «Електронний кампус».
  • Для здобувачів вищої освіти передбачено зарахування результатів навчання, отриманих шляхом неформальної або інформальної освіти як освітніх компонент (частин таких компонент), що входять до їх індивідуальних навчальних планів.
  • У разі необхідності за поданням кафедри дозволено проводити заміну виконання кваліфікаційної роботи на складання атестаційного іспиту для здобувачів 4-го курсу бакалаврського рівня вищої освіти.
  • За зверненнями здобувачів вищої освіти передбачено надання індивідуальних графіків навчання та складання семестрового контролю, в тому числі на літній канікулярний період, або академічної відпустки для здобувачів, які не мають можливості брати участь в освітньому процесі.

Оновлений графік навчального процесу – https://kpi.ua/year