Проєкт освітньої програми першого рівня ВО («Інформаційні вимірювальні технології»)

Шановні колеги, роботодавці, випускники, студенти та всі охочі.

Запрошуємо Вас долучитись до громадського обговорення проєкту освітньої програми «Інформаційні вимірювальні технології»  за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:

Пропозиції та зауваження просимо надсилати на електрону адресу: nau_307@ukr.net

Положення про Приладобудівний факультет

Положення про приладобудівний факультет Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» п

Статут КПІ ім. Ігоря Сікорського

Статут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» погоджено на конференції трудового колективу 07 квітня 2016 року за поданням Вченої ради від 08 лютого 2016 протокол № 2

Зміст документу:

 1. Повне найменування із зазначенням типу університету, його правосуб’єктність, місцезнаходження, дата прийняття рішення про його утворення
 2. Мета та концепція освітньої діяльності університету
 3. Структура університету, статус і функції його структурних підрозділів
 4. Повноваження Міністерства освіти і науки України
 5. Джерела надходження, порядок використання коштів та майна університету
 6. Органи управління університетом
 7. Робочі та дорадчі органи робочі та дорадчі органи
 8. Порядок призначення радника ректора університету
 9. Органи громадського самоврядування
 10. Порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності
 11. Вимоги до осіб, які можуть займати посади науково-педагогічних працівників
 12. Студентське самоврядування
 13. Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених
 14. Наукова діяльність
 15. Інноваційна діяльність
 16. Міжнародне співробітництво
 17. Порядок внесення змін до статуту університету
 18. Порядок реорганізації та ліквідації університету

Проєкти освітніх програм першого та другого рівнів ВО («Інформаційні вимірювальні технології та системи»)

Шановні колеги, роботодавці, випускники, студенти та всі охочі.

Запрошуємо Вас долучитись до громадського обговорення проєктів освітніх програм «Інформаційні вимірювальні технології та системи»  за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:

 • Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – завантажити
 • Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти – завантажити
 • Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти – завантажити

Ваші пропозиції та зауваження просимо надсилати на електроні адреси: autom1@meta.ua та tuz@aer.kpi.ua