Акредитація ОП “Інформаційні вимірювальні технології” (магістр)

Приладобудівний факультет проводить навчання магістрантів (другий рівень) за освітньо-професійною програмою “Інформаційні вимірювальні технології” за спеціальністю “152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” згідно сертифіката про акредитацію №3861, виданого Національним агентством із забезпечення якості освіти від 29.12.2022. Термін дії сертифіката: 01.07.2028.