Акредитація ОП “Інформаційні вимірювальні технології” (бакалавр)

Приладобудівний факультет проводить навчання бакалаврів (перший рівень) за освітньо-професійною програмою “Інформаційні вимірювальні технології” за спеціальністю “152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” згідно сертифіката
про акредитацію №4171, виданого Національним агентством із забезпечення якості освіти від 28.04.2023. Термін дії сертифіката: 01.07.2028.