Положення про Приладобудівний факультет

Це положення визначає функції та статус приладобудівного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – факультет).

Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію факультету приймається Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського і вводиться в дію наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського. У своїй діяльності факультет керується Конституцією України, законами, іншими нормативно-правовими актами України й нормативною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Факультет має печатку, штампи, бланки, зразки яких затверджуються ректором КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також може мати емблему та іншу символіку. Зміни й доповнення до цього положення затверджуються наказом ректора в установленому порядку.