Передові технології розробки систем I

Частина книжкової серії: Studies in Systems, Decision and Control (том 511)

Редактори: Михайло Безуглий, Надія Бурау, Володимир Микитенко, Григорій Тимчик, Артур Запорожець.

Дана монографія присвячена 125річчю створення Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. За понад, ніж 100 років існування цього університету в ньому сформувались десятки всесвітньо відомих наукових шкіл, розвивались сотні наукових напрямків. Серед них помітне місце займають дослідження, присвячені створенню точних систем і технологій. В монографії відображено деякі результати, отримані в Київському політехнічному інституту імені Ігоря Сікорського в цій галузі. Розділи монографії згруповано за трьома напрямками: оптико-електронні технології, медичні технології, технологічне забезпечення.

Перший розділ присвячено деяким актуальним проблемам розвитку оптико-електронного приладобудування. Розглядається модель перетворень сигналів при тепловізійних спостереженнях, на основі якої запропоновано методи розрахунку просторової та енергетичної роздільної здатності тепловізорів. Запропоновано методологічні основи удосконалення багатоканальних оптико-електронних систем дистанційних спостережень із комплексуванням зображень. Вони включають методи конструктивного узгодження характеристик блоків системи, механізм адаптивного вибору найкращого способу об’єднання спектральних зображень та засоби експериментального визначення основних характеристик системи. Показано, що за допомогою розробленого спеціалізованого програмного забезпечення з сучасними алгоритмами глобальної оптимізації можна автоматизувати процес оптичного проектування. Зокрема, цей підхід був успішно апробований при проектуванні різноманітних оптичних систем із постійними та змінними параметрами.

Детальніше