Списки зарахованих (контракт, 1 курс, молодший спеціаліст/бакалавр)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – денна форма навчання

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – заочна форма навчання