Програми атестаційного іспиту

Програми комплексного атестаційного екзамену для проведення атестації студентів (здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр») з метою встановлення відповідності здобутих ними компетентностей та результатів навчання вимогам стандарту вищої освіти:

зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:

  • «Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології» – завантажити
  • «Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів» – завантажити
  • «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів» – завантажити
  • «Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування» – завантажити
  • «Комп’ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики» – завантажити

зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:

  • «Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки» – завантажити
  • «Інформаційні вимірювальні технології та системи» – завантажити
  • «Метрологія та вимірювальна техніка» – завантажити